Музейна педагогіка в роботі з дошкільниками

Плануєте організувати міні-музей у закладі дошкільної освіти? Ознайомтеся з досвідом застосування музейної педагогіки колегами

Музейна педагогіка — технологія виховання дітей, що має на меті створити сприятливі умови для занурення особистості у спеціально організоване предметно-просторове середовище.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Вам у пригоді стане освітній проект «Музей», якому присвячений тематчиний номер журналу «Методична скарбничка вихователя».

Організація творчого проекту «Я в музеї»

У вересні 2014 року в дитячих садках міста Іллічівська розпочали творчий проект «Я в музеї».

Творча група педагогів визначила такі рекомендовані форми роботи з дітьми в міні-музях:

 • словесні — інтегровані заняття, бесіди, дискусії, читання художніх творів, бесіди з використання українського фольклору, вивчення віршів, пісень тощо
 • наочні — демонстрація експонатів, старих фотографій, перегляд відеозаписів тощо
 • практичні — театральна діяльність, екскурсії, які проводить вихователь чи самі діти, досліди, художньо-предметна діяльність, віртуальні екскурсії, самостійна пізнавальна діяльність тощо
 • емоційні — створення «ситуації успіху», розігрування монологів та діалогів під час ігор-емпатій.

Під час організаційного засідання творчої групи було схвалено план реалізації творчого проекту. Виокремлюємо такі етапи творчого проекту:

 • підготовчо-мотиваційний
 • організаційний
 • інформаційний
 • етап творчої реалізації проекту
 • презентаційний
 • аналітично-рефлексивний.

План роботи міні-музею координуємо з річним планом роботи закладу дошкільної освіти.

Творчий проект передбачає тісну співпрацю з музеями міста та області.

Для педагогів практикуємо так звані «творчі поїздки в музеї», під час яких вихователі беруть участь у майстер-класах, зустрічах із художниками, поетами або колегами.

Робота в міні-музеях

Перш ніж ознайомлювати дошкільників з експозицією міні-музею, важливо розповісти їм основні правила поведінки в ньому, зокрема такі:

 • експонати можна брати до рук
 • розглянувши експонат, потрібно покласти його на місце
 • експонати заборонено шкодити і забирати додому
 • можна запитувати педагогів про те, що цікавить
 • можна наповнювати музей новими експонатами.

Вихователі повсякчас використовують експонати міні-музеїв також у повсякденній діяльності дошкільників: під час занять, ігор, вправ тощо.

Ретельність підготовки і планування — важливий компонент організації екскурсії в міні-музеї, від якого залежить ефективність та успішність проведення екскурсії. Спочатку ставлять цілі і формулюють завдання, добирають зміст і способи для активного сприймання інформації. Мотивація створюється завдяки комфортності освітнього середовища (зовнішні умови і психологічна атмосфера — зовнішній вигляд педагога, його голос, інтонації тощо).

Принципи організації музейної експозиції

Під час оформлення музейної експозиції ураховували такі основні принципи:

 • інтеграції — зміст міні-музею дає змогу педагогу ознайомлювати дітей з різними галузями людської діяльності
 • діяльності — у міні-музеї дитина реалізовує свої творчі здібності, а відтак поповнює його експозиції власними творчими виробами
 • культуродоцільності — міні-музей долучає дошкільників до світової культури, загальнолюдських цінностей
 • гуманізму — міні-музей є середовищем для всебічного розвитку дитини
 • різноманітності — експонати міні-музею є втіленням його теми в різних аспектах
 • екологічності — усі експонати екологічно безпечні для здоров’я дітей
 • безпеки — музей безпечний для вихованців
 • безперервності — міні-музей є частиною освітнього простору дитячого садка, тут відбуваються заняття та самостійна діяльність дітей
 • партнерства — міні-музей є результатом співпраці дорослих та дітей.

Досвід роботи зі створення музеїв хліба та родини

Ознайомтеся із досвідом упровадження музейної педагогіки працівників ДНЗ (ясла-садок) № 27 «Зірочка» (м. Артемівськ, Донецька обл.).

Упроваджувати принципи музейної педагогіки в народознавчу діяльність закладу дошкільної освіти ми розпочали з 2010 року. До створення міні-музеїв залучаємо:

 • педагогів
 • дітей
 • батьків вихованців.

Ми організували міні-музеї народознавчого спрямування — хліба та родини. Під час занять у цих музейних осередках поглиблюємо знання дітей про національні та сімейні традиції українців, їхній побут, родовід; ознайомлюємо з призначенням музейних експонатів.

Щоб робота була ефективною, ми об’єднали педагогів у творчу групу. Вона розробила систему роботи з дітьми на засадах музейної педагогіки. Основними формами роботи було визначено такі:

 • міні-заняття «Подорож до музею» (раз на місяць)
 • екскурсії до міні-музеїв дитячого садка
 • використання музейних експонатів у самостійній та ігровій діяльності дітей
 • перегляд презентацій та відеозаписів
 • організація виставок
 • проведення сюжетно-рольових ігор «Музей», «Виставка» з розподілом ролей — «екскурсовод», «відвідувач», «оформлювач», «реставратор», «художник/скульптор» тощо
 • складання розповідей про музейні експонати
 • проведення спільних із батьками свят.

Значну увагу приділяємо організації художньо-практичної діяльності дітей, зокрема малюванню, ліпленню, аплікації. А творчі роботи вихованців відтак розміщуємо на тематичних виставках у наших міні-музеях.

Підвищуємо фаховий рівень педагогів

Головною умовою успішного впровадження музейної педагогіки в освітній процес є професійна готовність педагогів. Ефективною ця діяльність буде за умови, що педагоги володітимуть основними критеріями педагогічної майстерності працівника музею. Серед цих критеріїв:

науковість

за спрямованістю музею

системність

наступність

гуманність

новизна

доцільність

діалогічність

за характером стосунків із дітьми та батьками

творчість

за змістом діяльності в музеї

оптимальність

за вибором засобів

продуктивність

за результатом

Важливою є також здатність педагога за зовнішніми ознаками поведінки визначати емоційний стан дитини і корегувати його.

Роботу з педагогами дошкільного закладу організовуємо з метою:

 • віднайти нові підходи щодо використання музейної педагогіки у народознавчій діяльності дошкільного закладу
 • розвивати інтерес до збереження історико-культурної спадщини свого міста, держави, усвідомлення своєї приналежності до українського суспільства
 • виховувати високу художньо-естетичну культуру
 • удосконалювати фахову компетентність щодо організації проектної діяльності зі створення міні-музеїв у дитячому садку.

Аби повсякчас підвищувати фахову компетентність вихователів щодо упровадження музейної педагогіки в освітній процес закладу дошкільної освіти, проводимо тематичні засідання творчої групи педагогів.

Скачайте матеріали до засідання творчої групи «Дивосвіт» на тему «Використання міні-музеїв у народознавчій діяльності закладу дошкільної освіти»

Ефективність упровадження музейної педагогіки в систему роботи визначаємо за результатами моніторингу, який проводимо за такими критеріями:

 • сформованість умінь дітей сприймати інформацію шляхом споглядання музейних експонатів
 • володіння педагогами способами застосування музейної педагогіки для підвищення ефективності освітнього процесу дошкільного закладу
 • налагодженість партнерських взаємин між родиною та дошкільним закладом засобами музейної педагогіки.

За матеріалами
Ірини Хромихіної, вихователя-методиста ДНЗ (ясла-садок) № 27 «Зірочка»,
м. Артемівськ, Донецька обл.,

Наталії Снегірьової, практичного психолога ДНЗ (ясла-садок) № 27 «Зірочка»,
м. Артемівськ, Донецька обл.,
Алли Керізь, методиста Іллічівського міського методичного кабінету
відділу освіти Іллічівської міської ради, Одеська обл.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді