Замінюємо вікна у навчальному закладі за допомоги благодійника

Замінити вікна у навчальному закладі можна за допомоги благодійника. При цьому керівник закладу має враховувати нюанси, що визначають особливості бухгалтерського обліку ремонтних робіт

Відносини у сфері благодійної діяльності врегульовані нормами Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 № 5073-VI. Так, безоплатне надання послуг і виконання робіт на користь бенефіціарів сфери освіти є одним із видів благодійної діяльності.

Внутрішній контроль роботи закладу: ПРИКЛАД РОБОТИ

Визначаємо види ремонтних робіт

Передусім керівник навчального закладу має визначити, до якого виду ремонтних робіт — капітального чи поточного — можна буде віднести заміну вікон. Для цього слід врахувати характер та обсяги робіт. А як установлено пунктом 2 розділу VI Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11, рішення про характер та ознаки здійснюваних робіт приймає керівник суб’єкта, враховуючи результати аналізу реальної ситуації та суттєвості витрат.

У разі заміни вікон це може бути чи то поліпшення будівлі навчального закладу, чи ж підтримання її в належному стані.

Так, на роботи з поліпшення об'єкта основних засобів — модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо — використовують капітальні витрати, які слід передбачати у кошторисі навчального закладу, плануючи, відповідно, капітальний ремонт.

Поточний ремонт — це комплекс ремонтно-будівельних робіт для підтримки експлуатаційних якостей будівель і споруд шляхом налагодження систем, відновлення захисних покриттів і усунення невеликих пошкоджень. Отож, послуги з поточного ремонту можна оплачувати за рахунок поточних видатків.

Послуги з поточного ремонту перелічено у главі 1.2 «Поточний ремонт» Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150. Зокрема, поточним ремонтом прорізів вважають ремонт та заміну окремих віконних і дверних блоків (пп. 1.2.8.1).

Як бачимо, за рахунок поточних видатків навчальний заклад може замінити лише окремі вікна.

Якщо за результатами аналізу прийняти рішення про капітальний ремонт, то касові видатки за надходженнями в натуральній формі — як-то послуги благодійника — необхідно буде відобразити як такі, що проведені за рахунок капітальних видатків.

Обліковуємо заміну вікон

У бухгалтерському обліку ремонтні послуги належать до витрат того звітного періоду, в якому вони настали, адже спрямовані на утримання об’єкта основних засобів. Відповідна норма визначена пунктом 2 розділу ІІI Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202.

Послуги, які надасть благодійник навчальному закладу, відображають в обліку на підставі акта виконаних робіт, як:

  • отримані власні надходження за кодом класифікації доходів бюджету 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» (наказ Мінфіну «Про бюджетну класифікацію» від 14.01.2011 № 11)
  • поточні видатки за кодом 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (пп. 8 пп. 2.2.4 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 № 333; далі — Інструкція)
  • капітальні видатки за кодом 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» — (пп. 1 та 5 пп. 3.1.3.2 Інструкції).

ЗАУВАЖТЕ! Відобразити ці операції в обліку навчальний заклад може лише за умови подання до органу казначейства довідки про надходження у натуральній формі згідно з додатком 27 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 23.08.2012 № 938.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді