Цілі благодійної діяльності та її види

Теми:
Навчальні заклади державної та комунальної форм власності фінансують не лише за рахунок коштів відповідних бюджетів, а й, зокрема, з додаткових джерел фінансування. Серед таких джерел — добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян

Безоплатна передача коштів є одним із видів благодійної діяльності, правове регулювання якої визначене Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 № 5073-VI (далі — Закон № 5073).

Цілі благодійної діяльності

Відповідно до частини першої статті 3 Закону № 5073 цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених Законом № 5073, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

Бенефіціар — це набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених Законом № 5073.

Однією зі сфер благодійної діяльності є освіта (п. 1 частини другої ст. 3 Закону № 5073).

Види благодійної діяльності

Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів (частина перша ст. 5 Закону № 5073):

  • безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав
  • безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права
  • безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав
  • безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів
  • благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність
  • публічний збір благодійних пожертв
  • управління благодійними ендавментами
  • виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності
  • проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.



зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді