Виховуємо патріотів на заняттях з англійської мови

Виховувати в дітей патріотичні почуття можна навіть під час вивчення іноземної мови. Поговоріть із дошкільниками на заняттях з англійської мови про Батьківщину, неповторність її природи, про суспільні й сімейні цінності

Природний процес оволодіння рідною мовою починається зі слухання і розуміння, тому саме слухання має передувати говорінню і під час засвоєння англійської мови, особливо дошкільниками.

Навчаючи дітей основ англійської, спирайтеся на їхні базові знання з української — наводьте приклади, порівнюйте звучання та обов’язково зважайте на те, що для дітей є близьким і зрозумілим.

Пам’ятайте, що природною формою роботи для дітей є гра. Дізнайтеся, як найкраще організувати і провести мовленнєві ігри з іноземної мови в дитсадку.

План роботи на літній період

Англійська у дитсадках

В Україні планують запровадити обов’язкове вивчення англійської мови з дитячого садка. Таку інформацію зазначили у проєкті закону «Про застосування англійської мови в Україні», що ухвалений Верховною Радою в першому читанні. 

У документі пропонують закріпити положення про використання та вивчення англійської у дитсадках. 

Окрім того, після прийняття закону дитячі садки мають забезпечити обов'язкове вивчення англійської мови для дітей старшого дошкільного віку.

Для дітей раннього, молодшого дошкільного та середнього дошкільного віку має бути забезпечено використання англійської в освітньому процесі.

Мова рідна та іноземна: знайди відмінності

Заняття з англійської мови будуємо так, щоб засвоєння мовного матеріалу не було основною метою діяльності дітей. Цікавий матеріал, викладений у нетрадиційній формі, дошкільники запам’ятовують мимовільно.

Насамперед діти оволодівають тими знаннями, що для них близькі, й засвоюють те, що для них очевидне. Тож ми дбаємо, аби навчальний матеріал не був занадто складним, добираємо його ситуативно-тематично, забезпечуємо необхідні наочні засоби.

Новий навчальний матеріал пояснюємо дошкільникам рідною мовою.

 

Наприклад, розповідаємо, як вживати нові граматичні структури, описуємо правила тієї чи тієї гри тощо. Інколи пропонуємо дітям перекладати вивчений матеріал рідною мовою.

Артикуляційна база й інтонація рідної мови дають дітям змогу легко навчатися англійської вимови. Звертаємо увагу дітей на спільне та відмінне у вимові звуків, звукосполучень — так дошкільники ліпше засвоюють матеріал.

Вивчаючи з дітьми лексику та граматику, встановлюємо зв’язок із рідною мовою за формою, значенням і вживанням. Зокрема, під час ознайомлення з лексикою українською мовою пояснюємо дітям:

 • значення англійських слів
 • принципи словотворення
 • поняття багатозначності (пряме та переносне значення слів)
 • правила поєднання слів у конструкції та реченні тощо.

Граматику англійської мови теж порівнюємо з українською. З огляду на те, що встановлюємо — схожість чи різницю, — визначаємо кількість і характер граматичних вправ.

На початковому етапі вивчення англійської мови діти користуються знаннями, вміннями, навичками, яких набули, вивчаючи українську мову. Зокрема, під час навчання аудіювання враховуємо, чи вміють діти переказувати зміст тексту, сприйнятого на слух. Під час навчання діалогічного та монологічного мовлення використовуємо такі сформовані вміння:

 • описувати рідною мовою те чи те явище, малюнок,
 • розмовляти з педагогом та однолітками в межах вивченого матеріалу тощо.

 

Патріотичний колорит занять

Заняття з англійської мови проводимо за авторською парціальною програмою «Цікавинка» з англійської мови для дітей дошкільного віку, розробленою відповідно до варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти.

Ми розробили тематику занять, що якнайліпше сприятиме і опануванню основ англійської мови, і національно-патріотичному вихованню дітей. Зокрема, під час вивчення іноземної мови ми формуємо ціннісне ставлення дітей до родини, рідного краю, а також виховуємо в дошкільників повагу до держави, її символів, традицій рідного народу й усвідомлення своєї приналежності до нього.

Тематика занять з англійської мови

Виховання національної та громадянської свідомості відбувається протягом усього навчання. Цьому сприяє вивчення таких тем, як­от:

 • Привітання та знайомство
 • Слова ввічливості
 • Сім’я
 • Моє місто
 • Моя Україна
 • Професії
 • Природа Землі
 • Тварини та птахи
 • Фрукти
 • Овочі
 • Свята.

 

Привітання та знайомство. Слова ввічливості

Під час вивчення тем «Привітання та знайомство» і «Слова ввічливості» увагу дітей зосереджуємо на етикетній лексиці. Це сприяє вихованню поваги та турботливого ставлення до друзів, батьків тощо.

У межах цих тем разом із дітьми вивчаємо:

 • пісні з навчально­методичного комплексу «Get Ready!»:
  • «Hello song»
  • «Goodbye song»
  • «What is your name?»
  • «I can play today»
  • «Goodbye, little English boys»
 • наші авторські вірші (подані в парціальній програмі «Цікавинка» з англійської мови):
  • «Tell me, please»
  • «Who are you?»
  • «Good words»
  • «Smile and dance»
  • «Let’s be friends»
  • «Let play!»
  • «Eyes up!»
 • вірші інших авторів:
  • «Good morning»
  • «How are you?»
  • «Clap your hands»
  • «Be polite!»
  • «If you happy».

Використання віршів, римівок, пісень прискорює процес навчання, і в потрібний момент у дітей виникають ті асоціації, які допомагають швидко пригадати слово, фразу тощо.

 

Сім’я

 

На заняттях з англійської мови в усіх вікових групах опрацьовуємо тему «Сім’я». Адже саме в сім’ї дитина засвоює перші уявлення про навколишній світ, соціальні й етичні норми життя в суспільстві, правила поведінки. У сім’ї дитина проявляє перші почуття, риси характеру, здібності та нахили.

Під час занять діти засвоюють нову лексику, дізнаються про те, що таке родинне дерево.

На заняттях вивчаємо з дітьми такі пісні з навчально­методичного комплексу «Get Ready!»:

 • «This is my family»
 • «Ann’s family»
 • «Baby’s shoe»
 • наші авторські вірші
  • «Come to us»
  • «Mummies and babies»
  • «I am five»
 • вірші інших авторів
  • «Happy Mother’s Day!»
  • «I love the sun».

Свої зусилля спрямовуємо на те, аби сформувати в дітей почуття довіри та поваги до батьків, близьких людей, спонукати визнавати їхній авторитет.

 

Моє місто

 

 Із темою «Сім’я» нерозривно пов’язана тема «Моє місто». Під час її опрацювання підводимо дітей до розуміння: місто, в якому вони народилися, де живуть їхні батьки та друзі, де проходять перші роки життя, — це їхня мала батьківщина. Рідне місто — це той маленький світ, з якого починається ознайомлення зі світом великим. Маємо на меті прищепити дошкільникам ціннісне ставлення до рідного краю.

На заняттях з англійської мови в межах цієї теми використовуємо:

 • авторські вірші про рідне місто
  • «Kharkiv»
  • «Kyiv»
  • «At the Zoo»
 • демонстраційні картини із зображенням відомих пам’яток та улюблених місць відпочинку дітей.

У кожному великому місті та багатьох селах і містечках є музеї. Проведіть інтегроване заняття з англійської мови  «A visit to a museum», під час якого діти потраплять до уявного музею з динозаврами. Після цього влаштуйте екскурсію до справжнього музею.

Моя Україна

 

Під час занять у межах цієї теми ознайомлюємо дітей із назвою рідної країни англійською мовою, державними символами, національними традиціями, аби виховувати в дошкільників шанобливе ставлення до них.

Лексику за цією темою закріплюємо за допомогою опрацювання таких віршів:

 • «We love Ukraine»
 • «Ukrainian flag»
 • «Kyiv» тощо.

 

Професії

 

 Другою родиною для дітей є дошкільний заклад, де вони проводять значну частину свого часу. У дитячому садку працюють дорослі, які піклуються про дітей, навчають їх, готують їжу, прибирають тощо. Ми розкриваємо дошкільникам соціальний характер цієї праці.

Один із ефективних способів зацікавити дітей професіями дорослих організувати проект «Парк професій».

Через ознайомлення з працівниками дошкільного закладу розширюємо та уточнюємо знання дітей про різні професії, виховуємо в дітей повагу до праці, бережливе ставлення до її результатів.

Під час занять пропонуємо дітям вивчити:

 • авторські вірші з програми «Цікавинка»:
  • «My room»
  • «Together»
  • «I am ill»
  • «Our kindergarten»
  • «Jobs»
 • вірші інших авторів:
  • «What do you want to be?»
  • «Rub­a­Dub­Dub».

 

Природа Землі. Тварини та птахи. Фрукти. Овочі

 

Природничі теми для дітей є близькими. Вони грають на свіжому повітрі, збирають квіти, уважно роздивляються сніжинки, захоплено спостерігають за комахами, доглядають за рослинами.

Під час ознайомлення з темами «Природа Землі», «Тварини та птахи», «Фрукти», «Овочі» діти вивчають назви явищ природи, пір року, представників рослинного й тваринного світу тощо. Водночас прищеплюємо бережливе ставлення до навколишнього середовища, заохочуємо дітей піклуватися про рослини і тварин.

Використання на заняттях віршованих форм сприяє закріпленню вивченої лексики.

Пропонуємо дітям вивчити:

 • пісні з навчально­методичного комплексу «Get Ready!»:
  • «Elephants and fishes»
  • «Where is little Bingo?»
  • «Bingo and the mouse»
  • «My farm»
 • наші авторські вірші
  • «Show me a green frog»
  • «Look at the sun»
  • «The flower is red»
  • «Swallow»
  • «A white goose»
  • «Animals»
  • «The rainbow»
  • «Fruit»
  • «The snowflake»
  • «Vegetables»
  • «Look at the Sun»
  • «My planet»
  • «In the yard»
  • «The rainbow»
 • вірші інших авторів:
  • «Rain»
  • «Apples»
  • «Spring is green»
  • «Two little blackbirds»
  • «We can see the wonders».

Виховуємо патріотів на заняттях з англійської мовиСкачайте конспект заняття з англійської мови для дітей шостого року життя на тему «Наша квітуча Земля»

 

Свята

 

 Важливою темою занять з англійської мови є «Свята». Адже під час святкувань діти долучаються до національних традицій, вчаться гармонійно сприймати етнічні й етичні норми та цінності. Свято в особливий спосіб пов’язує з пращурами, що сприяє усвідомленню неперервності часу.

Залучення дітей до урочистостей народного календаря сприяє тому, що вони глибше відчуватимуть у майбутньому свою нерозривність із рідною землею, природою, намагатимуться своєю працею примножувати багатство рідного краю, зберігатимуть і розвиватимуть трудові, духовні народні традиції.

На заняттях з англійської мови у межах цієї теми ми ознайомлюємо з лексико-граматичним матеріалом, пов’язаним із такими святами, як-от Новий рік, Різдво, День матері, Великдень. Таке заняття можна провести на основі конспекту «Easter Eggs» до Великодня. У ньому ви знайдете відео та тексти пісень для старших дошкільників.

Вивчаємо з дітьми:

 • наші авторські вірші про ці свята:
  • «The New Year Tree»
  • «New Year Day»
  • «My mother»
  • «My mummy is pretty»
  • «Easter bunny»
  • «Easter in Ukraine»
 • вірші інших авторів, пісні:
  • «Happy New Year»
  • «Jingle bells»
  • «Merry Christmas»
  • «My dear, dear mummy»
  • «Help your mother»
  • «Buns for tea».

Звертаємо увагу дітей на особливості відзначення того чи того свята в Україні та в англомовних країнах.

Народознавство як напрям патріотичного виховання

На заняттях з англійської мови пропонуємо дошкільникам пограти в народні рухливі ігри, які походять від давніх ритуалів, несуть у собі гумор та образність. Ці ігри віддзеркалюють своєрідність культури нації, сприяють розумінню національного образу світу.

Народні рухливі ігри — це традиційний засіб виховання. Вони навчають дітей об’єднувати зусилля, дають змогу відчути силу єдності, у них закладений алгоритм поведінки в колективі. Набутий під час ігор досвід позитивно відображається на взаєминах дитини з іншими людьми у повсякденному житті.

Народні ігри дають змогу розв’язати такі завданнят:

 • здійснювати фізичне, розумове, моральне, естетичне та трудове виховання
 • розвивати емоційну сферу, мислення
 • формувати національну свідомість, повагу до звичаїв і традицій українського народу
 • розвивати мовлення, збагачувати словник
 • закріплювати вміння граматично правильно будувати речення — завдяки тому, що ігри містять пісні, вірші, лічилки тощо.

Серед народних ігор, які ми проводимо під час занять, такі:

 • «Panas»
 • «Gopak»
 • «The wreath»
 • «The buckwheat»
 • «Leap­frog»
 • «Scrakly»
 • «The grey cat».

Пояснення нового матеріалу рідною мовою дає можливість значно прискорити процес оволодіння дошкільниками англійською мовою. А використання національної тематики на заняттях забезпечує комплексне розв’язання завдань патріотичного, соціально-морального та громадянського виховання дітей. Що більше уваги ми приділяємо націо­нальному та громадянському вихованню, то більше сприяємо засвоєнню дітьми загальнолюдських цінностей.

 

Вивчаємо англійську з користю для здоров’я: ігри, вправи, фізкультхвилинкиСкачайте ігри та вправи англійською мовою для дошкільників молодшої, середньої та старшої груп

Тексти англійською мовою для молодшої групи   Тексти англійською мовою для середньої групи  Тексти англійською мовою для старшої групи  Тексти англійською мовою для старшої групи

За матеріалом  Надії Жук і Тетяни Кравченко, 
вчителів англійської мови дошкільного навчального закладу № 138, Харківзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді