Проектування педагогічної діяльності в закладі дошкільної освіти

Упровадженню методу проектів у діяльність дошкільного закладу передує підготовча робота

Вивчіть інформацію про метод, створіть банк даних, що може містить такі розділи:

  • історія виникнення методу проектів у педагогіці
  • теоретичні засади проектної діяльності
  • перспективний педагогічний досвід застосування методу проектів вітчизняними та зарубіжними колегами.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Зміна освітньої парадигми, переорієнтація професійного мислення педагогів з репродуктивного типу діяльності до продуктивного даються нелегко. Тому методичній службі насамперед слід подбати про відповідне спрямування роботи з підвищення фахової майстерності педагогів.

Скачайте презентацію
«Використання методу проектів
в освітньому процесі»

Алгоритм проектування педагогічної діяльності в закладі дошкільної освіти

Почніть з навчання всіх педагогів загального методу й алгоритму проектування. При цьому прагніть, щоб педагогічний колектив став активним учасником перетворень у закладі дошкільної освіти, а ще — щоб педагоги почали впроваджувати метод проектів і в педагогічну роботу з дітьми.

Щоб навчити педагогів аналізувати й оцінювати свої професійні якості, мотивувати їх до професійного зростання, реалізувати потенційні можливості кожного, підійдіть до організації професійного зростання педагогів індивідуально­-диференційовано.

Проведіть анкетування педагогів, щоб:

  • визначити їхнє ставлення до проектної діяльності
  • міру допомоги, якої потребуватиме кожен, опановуючи метод проектів.

З’ясуйте бачення кожного педагога власної участі в розвитку освітнього процесу. Для цього запропонуйте педагогам розробити педагогічні проекти щодо реалізації свого пріоритетного напряму роботи в межах програми розвитку дошкільного закладу.

Алгоритм проектування педагогічної діяльності

Алгоритм проектування проектної діяльності в закладі дошкільної освіти

Крок 1: Визначте напрям діяльності, реалізація якого здійснюватиметься на основі проектування. Скажімо, «Інноваційні технології LEGO Education як засіб інтегрування різних видів діяльності дошкільників в освітній процес».

Крок 2: Сформулюйте проблему, розв’язання якої усуне протиріччя між бажанням педагога працювати в творчому режимі і невідповідністю рівня його професійної майстерності з пріоритетного напряму діяльності. Скажімо, педагог недосконало знає парціальну програму розвитку конструктивних здібностей у дітей дошкільного віку «ЛЕГО­конструювання» (Тетяна Пеккер), тематику та методику роботи з конструкторами серій LEGO DUPLO та LEGO SYSTEM, але хоче брати участь у проекті «Інноваційні технології LEGO Education як засіб інтегрування різних видів діяльності дошкільників в освітній процес».

Крок 3: Інтегруйте діяльність педагога з діяльністю колег, які виявили інтерес до теми проекту, сформуйте творчу групу педагогів. До її складу можуть увійти:

Крок 4: Розробіть міні­програми для розв’язання визначеної проблеми. Міні­програма містить мету та очікувані результати. Педагоги творчої групи можуть розробити міні­програми для дітей різних вікових груп, а також для різних видів діяльності (навчальна, ігрова, конструктивна, комунікативна тощо) залежно від визначеної проблеми. За потреби міні­програми розробляють і для педагогів.

Крок 5: Виберіть форми і методи реалізації міні­програм у процесі проектної діяльності. Це можуть бути:

  1. заняття
  2. ігри
  3. розваги
  4. пошуково­-дослідницька діяльність
  5. створення

— схем
— макетів
— моделей тощо.

А в роботі з педагогами:

Крок 6: Ухваліть проект і визначте строки його реалізації.

Крок 7: Реалізуйте проект протягом кількох етапів.

Крок 8: Визначте подальші напрями реалізації розглянутої у проекті проблеми в освітньому процесі дошкільного закладу.

Тематика проектів для дошкільників

Теми проектів у закладі дошкільної освіти можуть бути різноманітними. Пропонуємо наші варіанти проектів у дитячому садку:

За матеріалом Марії Галяпи, директора,
Лариси Бондар, вихователя-методиста ДНЗ № 256 «Теремок», Київзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді