Адаптація педагога-початківця: пам’ятка

Створіть оптимальне середовище для адаптації педагогів до умов закладу дошкільної освіти, їхнього творчого розвитку та професійного зростання

Адаптація — це процес входження молодого спеціаліста у професійну діяльність, спрямований на:

 • забезпечення ефективної роботи
 • включення в професійний колектив
 • задоволення матеріальних і духовних потреб молодого спеціаліста
 • його різнобічний розвиток.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Складові адаптації

Від адаптації педагогів-початківців залежить ефективне кадрове наповнення закладів дошкільної освіти кваліфікованими фахівцями.

Вона має дві складові:

 • професійна — звикання до змісту професійної діяльності в конкретних умовах праці
 • соціально-психологічна — звикання до нового соціального оточення.

Під час професійної адаптації у молодого спеціаліста формуються:

 • гнучка соціально-професійна позиція в системі формальних і неформальних взаємин у колективі
 • оптимальні соціальні, соціально-психологічні, психофізіологічні характеристики
 • відповідність вимогам професії.

Соціально-психологічна адаптація відбувається під час:

 • соціального чи територіального переміщення
 • зміни соціальних умов.

Адаптація молодого спеціаліста безпосередньо залежить від професійного середовища, специфіки закладу дошкільної освіти.

Важливою умовою успішної адаптації молодого спеціаліста є його психічне здоров’я, за якого відсутні хворобливі психічні прояви. Це забезпечує адекватну умовам дійсності регуляцію поведінки та діяльності. За стану душевного благополуччя молодий спеціаліст може реалізувати свій особистісний потенціал, подолати звичайні життєві стреси, продуктивно та плідно працювати.

Професійна адаптація

Професійна адаптація молодого спеціаліста дошкільного навчального закладу полягає у пристосуванні до:

 • змісту діяльності
 • умов діяльності
 • колективу
 • взаємин з керівництвом, працівниками дошкільного навчального закладу, дітьми та батьками.

За професійної адаптації відбувається включення молодого спеціаліста в колектив та його саморозвиток. Це, зокрема:

 • розвиток мотивації
 • оволодіння професійними знаннями
 • становлення професійних умінь, навичок тощо.

Під час адаптації молодого спеціаліста можуть виникнути такі проблеми:

 • ускладнення формування окремих структурних компонентів адаптивного циклу
 • відсутність певних професійних знань, умінь та навичок
 • складнощі налагодження взаємин з адміністрацією закладу дошкільної освіти, працівниками, дітьми та батьками
 • нездатність до конструктивної взаємодії з учасниками освітнього процесу тощо.

Розв’язати ці проблеми можна за допомогою рефлексивного аналізу умов і соціальних груп, у яких відбувається адаптація.

Під час професійної адаптації реалізуються мрії, надії та вимоги молодого спеціаліста. Ціннісні орієнтації, формуючись на основі потреб та інтересів, впливають на професійну діяльність, на досягнення адаптивності.

Соціально-психологічна адаптація

Емоційне самопочуття молодого спеціаліста є одним із показників соціально-психологічної адаптації.

На початку адаптації для молодого спеціаліста притаманне недиференційоване спілкування з оточенням, що породжує емоційні переживання. Негативне оцінювання, вияви критичного ставлення з боку оточення молодий спеціаліст сприймає болісно незалежно від того, хто їх висловлює. Адаптація педагога, особливо у перші два роки роботи, супроводжується високим емоційним напруженням. Він лише починає опановувати свою професійну діяльність і може помилятися або зазнавати невдач. Йому здається, що всі фіксують його помилки, негативно оцінюють його роботу. Ця залежність від соціального оцінювання зберігається ще з вищого навчального закладу, де в ролі «головного судді» був викладач, і доти, доки власні критерії оцінювання і механізми самовідповідальності не будуть відпрацьовані.

Адаптованість молодого спеціаліста в колективі зумовлює появу в нього нових якостей та рис:

 • єдність особистих та колективних інтересів
 • злагодженість у роботі
 • активна підтримка цілей колективу.

Результатом стає значно вищий ступінь стійкості і стабільності молодого спеціаліста, оскільки він починає орієнтуватися на роботу саме в цьому колективі. Професійна адаптація молодого спеціаліста впливає на розвиток колективу.

Запропонувала Інна Кондратець, методист інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради, Житомирська обл.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді