Професійний імідж музичного керівника

З чого складається імідж музичного керівника та вчителя музичного мистецтва

Якщо педагог обізнаний у своєму предметі,  вирізняється гарним характером, але не вміє здобути увагу дітей — сила його виховного впливу мізерна. Аби бути успішним у професії, потрібно навчитися презентувати себе.

У різному віці діти по-різному сприймають педагога. У ранньому дитинстві малюки повністю підкоряються його авторитету, а підростаючи, починають більш свідомо й прискіпливо оцінювати такі якості свого наставника, як ерудиція, культура, знання, педагогічний такт тощо.

Саме тому музичним керівникам та вчителям музичного мистецтва слід обов’язково дбати про створення власного іміджу, який гармонійно поєднуватиме:

 • особистісні якості
 • професійні вміння
 • привабливий зовнішній вигляд.

Науковці по різному тлумачать поняття іміджу. Зокрема, вони визначають його як:

 • відображення основних портретних особливостей людини;
 • самопрезентацію, конструювання людиною свого образу;
 • нову символічну реальність, створену за заданими параметрами, яка взагалі не має нічого спільного з конкретною людиною.

Імідж педагога

Яким має бути імідж музичного керівника дитячого садка та вчителя музичного мистецтва початкової школи?

Професійні компетентності

 • проявляти обізнаність у мистецькій сфері, досвідченість у різних мистецьких питаннях
 • бути фасилітатором, ігромайстром, здатним зацікавити не лише тих дітей, які прагнуть вчитися, а й тих, які не вбачають у музичних заняттях потребу
 • добре володіти грою на музичному інструменті
 • мати приємний вокальний та розмовний голос

Універсальні компетентності

Сучасного музичного керівника та вчителя музичного мистецтва має вирізняти готовність розв’язувати освітні проблеми, створювати умови для педагогічної творчості, стимулювати освітні ініціативи тощо. Йому властиві такі якості:

 • ініціативність
 • самостійність
 • здатність до творчості
 • уміння організовувати себе і дітей
 • уміння користуватися засобами вербалізації, візуалізації
 • емоційність
 • уміння управляти увагою

Культура поведінки

Передбачає знання законів етикету, встановлених суспільством або соціальною групою.

Етикет буває мовленнєвим та не мовленнєвим, і в першому, і у другому випадку він передбачає шанобливе ставлення до людей:

 • у першому випадку це ставлення проявляється у манері говорити, вести бесіду
 • у другому — у вчинках та діях

Зовнішній вигляд

Навіть якщо педагоги спілкуються з дошкільниками і молодшими школярами, не варто думати, що діти цього віку не звертають уваги на одяг, макіяж педагога, не помічають деяких влучних прикрас у його вбранні, а особливо — шкідливих звичок

Керування іміджем

Будь-який імідж має бути керованим. Специфіка керування іміджем полягає у функціонуванні таких його складових:

 • можливостях музичного керівника
 • вимогах іміджування (завдання адміністрації навчального закладу, програми тощо)
 • вимогах аудиторії (адміністрація навчального закладу, програма, батьки, діти, колеги)

Професійний імідж музичного керівникаСкачайте
Кодекс професійної етики педагогів

За матеріалом Світлани Садовенко, старшого наукового співробітника, заст. директора з наук.-техн. роботи УЦКД Міністерства культури України, доцента Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, худ. керівник Дитячого театру пісні «ЛАДОНЬКИ» Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва, канд. пед. наукзміст

Сертифікація в системі базової освіти