Скільки триває відпустка помічника вихователя

Помічники вихователів можуть відпочивати щороку навіть 60 календарних днів. Потрібно всього лиш додати декілька днів. Як?

Відпустка помічникам вихователів дошкільних навчальних закладів триває 28 календарних днів.

На це вказано у частині четвертій статті 30 ЗУ «Про дошкільну освіту».

Додаткові відпустки помічникам вихователя

Помічники вихователів можуть відпочивати додатково за особливий характер праці. Підставою для цього є стаття 8 ЗУ «Про відпустки».

Тривалість до 7 к. д.

Додаткову відпустку такої тривалості надають за ненормований робочий день.

Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем додано до Галузевої угоди на 2016-2020 роки. У переліку — посада «помічник вихователя».

Ця відпустка — як компенсація за:

  • виконаний обсяг робіт
  • ступінь напруженості
  • складність і самостійність у роботі
  • періодичне виконання службових завдань понад встановлену тривалість робочого часу.

За роботу понад установлену норму робочого часу помічникові вихователя доплачують.

Тривалість до 25 к. д.

Це відпустка за роботу з дітьми, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку. Її надають згідно з пунктом 41 розділу XVII додатка 2 до постанови КМУ «Про затвердження Списків виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці».

Зауважте!

У підпункті 7.1.9 Галузевої угоди МОН зобов’язується внести зміни до пункту 41 до щодо тривалості відпустки.

Право на таку відпустку набувають в окремих типах дошкільних навчальних закладів, як-от:

  • спеціальні
  • санаторні
  • комбіновані.

Умови надання додаткових відпусток

Соціально-економічні інтереси працівників установлюють у колективному договорі. Тому найперше конкретну тривалість додаткової відпустки помічника необхідно вказати у колдоговорі, укладеному в дошкільному навчальному закладі. При цьому зважають на час зайнятості працівника в особливих умовах.

Якщо відпустку за особливий характер праці не включено до колективного договору, то це питання в компетенції профкому закладу.

Як бачимо, відпустка помічника вихователя може тривати й 60 к. д. Але необхідні два збіги:

  • особливі умови праці
  • зміст колективного договору.


зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді