Право помічника вихователя дошкільного закладу на доплати, надбавки та підвищення

Розміри посадових окладів за посадою помічника вихователя і без того не вельми, то ще й не завжди ці працівники можуть довести своє право на належні їм доплати, надбавки та інші компенсаційні виплати. Розглянемо, на які доплати, надбавки й підвищення може розраховувати помічник вихователя

Право установлювати працівникам бюджетних закладів конкретні розміри посадових окладів надано їх керівникам. На це вказано в пункті 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 (далі — Постанова № 1298).

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Згідно з пунктом 52 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102), керівники установ і закладів освіти мають право у межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці) встановлювати доплати, надбавки, розміри премій і матеріальної допомоги за погодженням з профспілковим комітетом і вищестоящими органами управління.

Скільки триває відпустка помічника вихователя

Доплати

Помічникові вихователя можуть установлювати доплати за:

 • використання у роботі дезінфікувальних засобів, а також за прибирання туалетів
 • перевищення планової наповнюваності груп
 • роботу у нічний час
 • роботу понад установлену норму.

Використання у роботі дезінфікувальних засобів та за прибирання туалетів

Доплата у розмірі 10% посадового окладу за використання у роботі дезінфікувальних засобів, а також за прибирання туалетів передбачена підпунктом «ґ» пункту 3 Постанови № 1298.

Таку доплату здійснюють без атестації робочих місць за умовами праці.

Перевищення планової наповнюваності груп

За перевищення планової наповнюваності груп помічникам вихователів установлюють доплату з огляду на фактичну кількість дітей, що відвідували групи понад установлену норму наповнюваності, що склалася за минулий місяць.

Розмір доплати обчислюють, виходячи з розміру посадового окладу працівника, як визначено пунктом 52 Інструкції № 102.

Норми наповнюваності груп дітьми установлено частиною другою статті 14 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ:

Вік дітей

Нормативна кількість

 • до одного року —

до 10 осіб

 • від одного до трьох років —

до 15 осіб

 • від трьох до шести (семи) років —

до 20 осіб

 • різновікові —

до 15 осіб

Приклад обчислення розміру доплати до посадового окладу помічника вихователя за перевищення наповнюваності груп

Помічник вихователя працює у групі, яку відвідують діти віком від трьох до шести (семи) років.

За списком у цій групі 27 дітей. Фактично протягом жовтня 2016 року групу відвідували у середньому 23 дитини.

Помічникові вихователя встановлено 6-й тарифний розряд, якому відповідає посадовий оклад розміром 1718 грн (згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557» від 12.05.2016 № 509).

Відповідно, помічникові вихователя за перевищення норми наповнюваності груп буде нараховано доплату у такому розмірі:

1718 грн × (23 – 20) ÷ 20 = 257,70 (грн).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якщо фактичне відвідування дітьми групи було нижчим від установленого нормативу наповнюваності груп, перерахунок заробітної плати не провадять.

Робота у нічний час

У групах із цілодобовим перебуванням дітей за умови роботи у нічний час помічникові вихователя здійснюють доплату в розмірі 40% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи з 10 год. вечора до 6 год. ранку.

Таку доплату установлюють, керуючись підпунктом «б» підпункту 3 пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 р. № 557 (далі — Наказ № 557).

Відповідні умови та розміри оплати праці мають бути відображені у колективному договорі (угоді) дошкільного навчального закладу.

Робота понад установлену норму

Робота понад установлену норму вважають надурочною. Відповідно до статті 106 Кодексу законів про працю України (КЗпП) роботу в надурочний час оплачують так:

Система оплати праці

Здійснення оплати

 • погодинна

У подвійному розмірі годинної ставки

 • відрядна

За всі відпрацьовані надурочні години — 100% тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою

 • підсумований облік робочого часу

За всі години як надурочні, відпрацьовані понад установлений робочий час в обліковому періоді, у порядку, передбаченому для погодинної та відрядної системи оплати праці, — залежно від того, яку із систем застосовано

Цей порядок застосовують, якщо робота понад установлену норму робочого часу виконувалася без перерви після закінчення основного робочого часу.

Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається.

Приміром, помічник вихователя матиме право на відповідну доплату, якщо:

 • змінник не вийшов на роботу
 • батьки несвоєчасно забирають дітей із дошкільного закладу (робота виконується за межами робочого часу, встановленого графіками роботи).


Зауважте!

Керівник дошкільного навчального закладу зобов’язаний вжити заходів для заміни відсутнього працівника. Адже надурочна робота допускається, як виняток, з дозволу профспілкового комітету.

Надурочна робота не повинна перевищувати для кожного працівника (ст. 65 КЗпП):

 • 4 год. протягом двох днів підряд
 • 120 год. на рік.


Приклад обчислення розміру доплати до посадового окладу помічника вихователя у разі виконання надурочної роботи

У жовтні 2016 року помічник вихователя (6-й т. р.) відпрацював 5 год. після закінчення своєї зміни у зв’язку з несвоєчасним з’явленням на роботі іншого працівника.

Відповідно до листа Міністерства соціальної політики України «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2016 рік» від 20.07.2015 № 10846/0/14-15/13 норма робочого часу при 40-годинному робочому тижні у жовтні становить 159 год.

Відповідно, годину робочого часу помічника вихователя оплачуватимуть у такому розмірі:

1718 грн ÷ 159 год. = 10,81 грн.

Отже, за виконання надурочних 5 год. у жовтні помічникові вихователя нарахують доплату у такому розмірі:

10,81 грн × 5 год. = 54,05 грн.

Надбавки

З огляду на норми підпункту 2 пункту 3 Постанови № 1298 помічникам вихователів також можуть бути встановлені надбавки у розмірі 50% посадового окладу за:

 • високі досягнення у праці
 • виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання)
 • складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір надбавок не повинен перевищувати 50 % посадового окладу.

Підвищення

Посадові оклади помічникам вихователів підвищуються на 20% за роботу у дошкільних навчальних закладах для дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують особливих умов виховання або тривалого лікування.

У закладах загального типу за підвищеними окладами оплата праці зазначеним працівникам здійснюється тільки за години роботи в групах, укомплектованих такими дітьми (п. 28 Інструкції № 102).

Підвищення утворюють нові розміри посадових окладів.

Приклад обчислення розміру посадового окладу помічника вихователя з урахуванням підвищення за роботу в дошкільному закладі компенсуючого типу

Помічник вихователя (6-й т. р.) працює у дошкільному навчальному закладі компенсуючого типу для дітей, які мають порушення зору.

Згідно з пунктом 28 Інструкції № 102 працівникові належить підвищення за роботу у закладі освіти для дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують особливих умов виховання або тривалого лікування.

Отже, посадовий оклад з урахуванням підвищення за роботу в такому закладі становитиме:

1718 грн + (1718 грн × 20%) = 2061,60 грн.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді