Заходи контролю під час підготовки до навчально-польових занять у школі

Навчально-польові заняття (збори) — це і своєрідний екзамен на вправність та мужність для старшокласника... і на відповідальність адміністрації школи

Якихось три роки тому на вивчення предмету «Захист Вітчизни» у старшій школі відводили по годині на тиждень. Та зрештою МОН скоригувало:

 • час на вивчення предмета — наказом від 29.05.2014 № 657
 • зміст предмета — наказом від 30.07.2015 № 826.

У поточному навчальному році відведено:

 • 2 год./тиждень — у класах з військово-спортивним профільним навчанням
 • 1,5 год./тиждень — у класах всіх інших напрямів.

Коли проводять навчально-польові заняття

Задля практичного закріплення рівня знань, умінь і навичок в 11-х класах передбачають навчально-польові збори. Їх проводять:

коли
(одним зі способів)

де

скільки

 • по мірі вивчення тем (розділів)
 • на базі
 • 3 дні,
  або 18 год., з яких:
 • на кінець першого семестру та навчального року

 • військових частин
 • військових комісаріатів
 • базових навчальних закладів
 • інших навчальних закладів

 • 4 год. — вогнева підготовка

 • 11 год. — тактична підготовка
 • на кінець навчального року

 • 2 год. — прикладна фізична підготовка

 • 1 год. — основи медичних знань і допомоги

Орієнтовний план проведення навчально-польових занять (зборів)

Військово-польові заняття (збори) можна завершити військово-спортивним святом.

Рекомендації до проведення навчально-польових зборів

Керівники навчальних закладів мають забезпечити умови для реалізації змісту навчальної програми предмета «Захист Вітчизни». У зв’язку з цим директор школи:

 • видає наказ «Про проведення навчально-польових зборів»
 • затверджує:

– план заходів з підготовки до проведення навчально-польових зборів

– розклад і плани-конспекти занять з учнями під час навчально-польових зборів.

Згідно з планом заходів проводять збори з юнаками 11-х класів за участі:

 • представників адміністрації школи
 • викладача предмета «Захист Вітчизни»
 • класних керівників
 • батьків учнів.

Для проходження навчально-польових занять учнів можна розподілити на:

 • сотні (100–200 осіб)
 • чоти (до 30 осіб)
 • рої (до 10 осіб).

У кожному підрозділі призначають командирів (сотників, чотових, ройових) з числа найбільш підготовлених учнів. В їх обов’язках:

 • організація учнів класу на заняття згідно з затвердженим планом навчально-польових зборів
 • підтримання зразкового порядку на заняттях та в позаурочний час
 • дотримання вимог до форми одягу
 • проведення практичних занять на навчальних місцях.

Техніка безпеки

Увагу слід приділити питанням підготовки і проведення стрільб зі стрілецької зброї під час зборів. Для цього у закладі:

 • видають наказ, яким визначають осіб, відповідальних за життя та здоров’я учасників занять
 • проводять інструктаж з техніки безпеки при проведенні стрільб для всіх учасників з особистими підписами кожного у журналі інструктажів
 • проводяться комплексні заняття з питань підготовки та проведення практичних стрільб.

Загальні вимоги безпеки під час навчально-польових занятьзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді