Виконання заходів, визначених атестаційною комісією: ухвалення рішення та зміст заходів

«Педагогiчний працiвник вiдповiдає займанiй посадi за умови виконання ним заходiв, визначених атестацiйною комiсiєю»… З-поміж рішень, які може прийняти атестаційна комісія за результатами вивчення професійної діяльності педагогічного працівника, це викликає чи не найбільше запитань. Розглянемо, що ж ураховують члени атестаційної комісії, приймаючи таке рішення

Згідно з пунктом 3.17 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (далі — Типове положення), у разі виявлення окремих недоліків у роботі педагогічного працівника, які не вплинули на якість навчально-виховного процесу, атестаційна комісія може прийняти рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією (далі — заходи).

Нюанси ухвалення рішення

Якщо у роботі педагогічного працівника виявлено недоліки, то це підстава для прийняття рішення про невідповідність займаній посаді. Однак атестаційна комісія може прийняти «лояльніше» рішення — про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання ним заходів, — якщо недоліки у його роботі:

 • не мають системного характеру
 • не впливають на якість освітнього процесу.

Приймаючи рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання ним заходів, атестаційна комісія має враховувати також професійний потенціал педагогічного працівника. Окрім того, на рішення атестаційної комісії впливають такі чинники, як:

 • бажання (і можливість) працівника протягом встановленого строку виконати заходи
 • суть недоліків.

Водночас атестаційна комісія обмежена у своєму праві приймати таке рішення. Так, ухвалити рішення про визнання педагогічного працівника таким, що відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, допустимо лише щодо тих категорій працівників, які:

 • не мають кваліфікаційних категорій та педагогічних звань
 • були позбавлені кваліфікаційних категорій та педагогічних звань раніше.

Тобто атестаційна комісія не може приймати відповідне рішення, наприклад, щодо педагога, який має кваліфікаційні категорії чи то «спеціаліст другої категорії», чи «спеціаліст першої категорії», чи «спеціаліст вищої категорії».

У свою чергу, працівник має визнати недоліки у своїй діяльності та мати бажання виправити їх протягом короткого проміжку часу — зазвичай у строк не більше одного року.

Якщо атестаційна комісія ухвалила рішення про відповідність педагогічного працівника займаній посаді за умови виконання ним заходів, роботодавець не може розірвати трудовий договір з таким працівником або перевести його на іншу роботу доти, доки не перевірить, чи виконав він рекомендації атестаційної комісії. Тобто до тих пір, поки не буде проведене повторне засідання атестаційної комісії з метою перевірки виконання працівником заходів. Отож, ухваливши рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання ним заходів, атестаційна комісія має одразу визначити, коли відбудеться її повторне засідання для атестації цього працівника.

Зміст заходів, спрямованих на усунення недоліків

Заходи й рекомендації, що пропонує атестаційна комісія виконати педагогічному працівникові задля усунення недоліків, виявлених у його роботі, мають:

 • відповідати чинним нормативно-правовим актам у сфері освіти та трудового права, правилам внутрішнього розпорядку для працівників навчального закладу
 • не виходити за межі посадових обов’язків педагогічного працівника.

Також, щоб уникнути непорозумінь, атестаційна комісія має:

 • чітко і ясно сформулювати зміст заходів
 • визначити строк, протягом якого необхідно виконати заходи.

Зміст заходів має базуватися на результатах вивчення професійної діяльності педагогічного працівника та висновках про недоліки у його роботі.


Зазвичай атестаційна комісія пропонує виконати такі заходи, за умови здійснення яких можна прийняти рішення про відповідність педагогічного працівника займаній посаді:

 • пройти курси підвищення кваліфікації з того чи того напряму
 • розробити та виконати індивідуальну програму професійної самоосвіти
 • постійно брати участь у роботі методичного об’єднання педагогічних працівників
 • використовувати дидактичні засоби навчання з навчального предмета відповідно до сучасних вимог до оснащення навчального кабінету (уроку)
 • вивчати перспективний педагогічний досвід, застосовувати його здобутки у професійній діяльності
 • запроваджувати в освітній процес інформаційно-комунікаційні технології
 • систематично ознайомлювати дітей із нормами та правилами безпеки життєдіяльності
 • провести відкритий (позакласний) захід
 • упорядкувати ділову документацію.

Натомість атестаційна комісія не може вказувати у своєму рішенні на необхідність усунення недоліків, що стосуються порушення правил внутрішнього розпорядку та дисципліни. Також недоречні формулювання на кшталт:

 • «не запізнюватися на уроки (заняття)»
 • «не ображати дітей»
 • «не застосовувати до дітей фізичну силу».

Деколи атестаційні комісії пропонують заходи, які неможливо здійснити у вказаний строк або ж такі, що й не стосуються виявлених недоліків. Наприклад, отримати другу повну вищу педагогічну освіту, створити авторські методичні розробки, підготувати переможців учнівських олімпіад чи зробити ремонт у кабінеті (груповому приміщенні).

Інколи порушення атестаційною комісією питання про відповідність педагогічного працівника займаній посаді за умови виконання ним заходів призводить до конфлікту між ним та членами комісії. У таких випадках слід пам’ятати, що добре слово, увага, шанобливе ставлення — дієві засоби запобігання непорозумінням та конфліктами.

Пройдете онлайн-тестування з питань атестації педагогічних працівників?зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді