Оформлення документацiї для надання платних освiтнiх послуг

Пунктом 39 Положення про загальноосвiтнiй навчальний заклад, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2010 №778 , визначено, що державнi i комунальнi заклади можуть надавати платнi послуги на договiрнiй основi згiдно з перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України

Однак чiткого перелiку документiв, якi мають бути у навчальному закладi з органiзацiї платних послуг, нормативно-правовими документами не визначено. Тому формуючи вiдповiдний пакет документiв з надання платних послуг, варто передбачити, щоб у ньому були документи, якi регламентували б порядок їх проведення. Зокрема, це можуть бути такi документи:

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

  • перелiк платних освiтнiх послуг, затверджений керiвником навчального закладу;
  • наказ керiвника навчального закладу про органiзацiю платних освiтнiх послуг;
  • iнформацiя про педагогiчних працiвникiв, якi надаватимуть платнi освiтнi послуги;
  • списки учнiв, якi отримуватимуть платнi освiтнi послуги;
  • розклад занять, затверджений керiвником навчального закладу;
  • iнформацiя чи перелiк програм, вiдповiдно до яких надаватимуться платнi освiтнi послуги;
  • , пiдготовлений бухгалтерiєю навчального закладу чи вiдповiдного органу управлiння освiтою;
  • зразок письмової заяви про надання платних освiтнiх послуг для замовникiв (батькiв);
  • розрахунок використання доходiв вiд надання платних освiтнiх послуг;
  • лист-повiдомлення вiдповiдного органу управлiння освiтою про надання навчальним закладом платних освiтнiх послуг.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді