Чи можна організовувати дистанційне навчання без синхронного режиму

673
Автор
заступник директора департаменту — начальник управління роботи із закладами загальної середньої та дошкільної освіти департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти України

Запитання

У 2023/2024 навчальному році школа працює очно. Частина дітей перебуває за межами України. Чи може заклад організувати навчання для таких учнів з використанням технологій дистанційного навчання і не проводити синхронні заняття, а давати завдання за допомогою порталу «Нові знання»?

Відповідь

Атестаційні листи: алгоритм роботи

До інституційної форми здобуття загальної середньої освіти належать очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна та мережева. Заклади освіти відповідно до законодавства та своїх установчих документів можуть створювати класи з денною, вечірньою, заочною, дистанційною формами здобуття освіти, укладати договори про організацію мережевої форми здобуття освіти з іншими суб’єктами освітньої діяльності (п. 3 розд. І Положення про інституційну та дуальну форми здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН від 23.04.2019 № 536; у редакції наказу МОН від 10.02.2021 № 160).
Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН від 08.09.2020 № 1115, визначає механізм забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти за дистанційною формою, а також використання технологій дистанційного навчання під час організації здобуття освіти за різними формами в закладах освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.
У розділі ІІІ Положення про дистанційну освіту визначено вимоги до організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання. Зокрема, технології дистанційного навчання заклади освіти можуть використовувати під час організації здобуття освіти за різними формами: очною (денною, вечірньою), заочною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою), педагогічним патронажем.
Під час надзвичайних обставин заклад освіти може організовувати освітній процес із використанням технологій дистанційного навчання за допомогою технічних засобів комунікації, доступних для учасників освітнього процесу. При цьому обсяг навчального часу, що забезпечується в синхронному режимі, визначає педагогічний працівник; він може бути менше обсягу, зазначеного в пункті 7 розділу I Положення про дистанційну освіту.

Отже, при проведенні навчальних занять синхронний режим має бути обов’язково, але при цьому його обсяг може бути менше ніж 30% навчального часу, передбаченого освітньою програмою зак­ладу освіти.

За матеріалами журналу Практика управління закладом освіти

Статичний блок для запитань-відповідей

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Мозковий штурм — інструмент сучасної педагогічної ради

«Сучасна педагогічна рада» — поняття широке і нечітке. Тут можна розуміти інноваційну, інтерактивну, нестандартну форми проведення педради, а чи яку іншу, не менш цікаву. Ми ж зупинимося на методі брейнштормінгу, або мозкового штурму, який дедалі більше входить в освітню практику і є ознакою нетрадиційного підходу керівництва у виборі форм роботи з педагогами
12261

Сертифікація вчителів: що варто знати у 2024 році

У статті зібрали для вас головне про цьогорічну сертифікацію. Дізнаєтеся про зміни та нововведення у сертифікації вчителів. А токож, коли буде проходити кожен етап сертифікації.
72714