Які компетентності запроваджуватимуть у новій школі

835
Теми:

Запитання

У яких джерелах шукати, які компетентності формуватимуть у Новій українській школі?

Відповідь

Ключові компетентності вказані у формулі Нової української школи.

Водночас у проекті Закону України «Про освіту» (реєстр. № 3491-д), який у Верховній Раді підготували вже до другого читання, вказано:

 • сформовані компетентності є запорукою реалізації мети повної загальної середньої освіти.

Серед ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, у ст. 12 законопроекту перелічені:

 • вільне володіння державною мовою
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та, як мінімум, однією з іноземних мов
 • математична компетентність
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій
 • інформаційно-комунікаційна та цифрова компетентності
 • здатність до навчання впродовж життя
 • загальнокультурна компетентність
 • громадянські та соціальні компетентності, включаючи володіння культурою демократії, правову компетентність, усвідомлення рівних прав і можливостей, толерантність, здатність до соціальної комунікації, здорового способу життя
 • обізнаність та здатність до самовираження у сфері культури
 • екологічна компетентність
 • підприємливість та інноваційність
 • економічна компетентність
 • інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

Наскрізні компетентності

 • критичне та системне мислення
 • творчість
 • ініціативність
 • вміння —

– конструктивно керувати емоціями

– оцінювати ризики

– приймати рішення

– вирішувати проблеми

Очікувана оновлена мета повної загальної середньої освіти — це всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка:

 • здатна до життя в суспільстві і цивілізованої взаємодії з природою
 • має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя
 • готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Статичний блок для запитань-відповідей

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Мозковий штурм — інструмент сучасної педагогічної ради

«Сучасна педагогічна рада» — поняття широке і нечітке. Тут можна розуміти інноваційну, інтерактивну, нестандартну форми проведення педради, а чи яку іншу, не менш цікаву. Ми ж зупинимося на методі брейнштормінгу, або мозкового штурму, який дедалі більше входить в освітню практику і є ознакою нетрадиційного підходу керівництва у виборі форм роботи з педагогами
12430

Сертифікація вчителів: що варто знати у 2024 році

У статті зібрали для вас головне про цьогорічну сертифікацію. Дізнаєтеся про зміни та нововведення у сертифікації вчителів. А токож, коли буде проходити кожен етап сертифікації.
73265

Як підготувати презентацію та не згаяти на неї день

Презентацію можна продемонструвати на екрані для всієї аудиторії, надіслати особисто та навіть додати у свій блог. У будь-якому випадку педагог прагне зробити її гарною, а отже витрачає на це багато часу. Скористайтеся порадами, щоб оформити презентацію швидко та якісно
4139

Мотивація до самоосвіти вчителів

Характерна ознака професії вчителя — необхідність професійного розвитку упродовж усього періоду фахової діяльності. Поняття «професійний розвиток» визначають як зростання професійних досягнень у результаті накопичення нового й систематичного перегляду вже наявного практичного досвіду
18048