Як буде розвиватися цифрова компетентність учителів

Теми:
Затверджена типова програма підвищення кваліфікації з розвитку цифрової компетентності

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Робота з цивільного захисту: як організуватиМіністерством освіти затверджена типова програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників з розвитку цифрової компетентності.

Схвалена програма має на меті підвищення цифрової компетентності вчителів шкіл, їх підготовку до подальшої роботи з урахуванням основних напрямів державної політики в галузі освіти, зокрема її цифровізації.

Щодо завдань документа, то це:

  • поглиблення знань вчителів із питань безпеки у цифровому освітньому середовищі школи,
  • удосконалення розуміння особливостей організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання,
  • розвиток здатності вчителів критично оцінювати достовірність та надійність інформаційних джерел.

Зокрема передбачається, що оновлена програма сприятиме розвитку в учителів уміння підтримувати комунікацію, співпрацю, вирішувати професійні проблеми за допомогою використання цифрових технологій, мотивувати їх до навчання впродовж життя за допомогою цифрових технологій, мотивувати вчителів до створення та поширення нових електронних освітніх ресурсів із відповідних предметів або курсів тощо.

Зміст програми підвищення з розвитку цифрової компетентності складається з 5 модулів, кожен з яких містить декілька тем.

Загальна кількість годин, передбачених на теоретичну, практичну та самостійну роботу, складає 150 годин.

Окрім того, у програмі зазначено, що за результатами навчання вчителі, які пройдуть курс підвищення кваліфікації:

  • усвідомлюватимуть потенціал цифрових технологій і будуть зацікавлені у їх дослідженні для підвищення ефективності професійної діяльності;
  • впевнено, творчо та критично використовуватимуть низку цифрових технологій для підвищення якості власної професійної діяльності;
  • критично ставитимуться до відповідності сучасних цифрових технологій педагогічної діяльності.

Закладам післядипломної педагогічної освіти рекомендовано розробляти програми підвищення кваліфікації з розвитку цифрової компетенції на основі зазначеної типової програми.

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Складаємо штатний розпис закладу дошкільної освіти

Формування штатного розпису є досить непростим процесом. Тож доводиться залучати і працівників дошкільного закладу, і фахівців кадрової служби, і економістів органу управління освітою. Як проектують штатний розпис дошкільного закладу
46879

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді