Як проходитиме зарахування вступників до вищих навчальних закладів у 2023 році?

Відбір абітурієнтів до вишів у 2023 році відбуватиметься на підставі конкурсного бала та визначених пріоритетів

Зарахування вступників до вишів

Як працювати з трудовими книжками під час воєнного стану

Цьогоріч під час вступної кампанії вступ абітурієнтів на бюджет до закладів вищої освіти України для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) відбуватиметься з урахуванням визначених вступником пріоритетностей заяв.

Водночас вступники можуть подати не більше 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення (бюджет) на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції, та до 15 заяв на небюджетні конкурсні пропозиції (контракт).

Під час подачі заяв кожний вступник надає їм пріоритетність. 

Зі свого боку заклад вищої освіти у правилах прийому може передбачати встановлення локальних пріоритетностей. Порядок застосування локальної пріоритетності визначається Правилами прийому відповідного закладу вищої освіти з обов'язковим оприлюдненням порядку їх застосування.

Пріоритетність застосовується лише під час зарахування на навчання на бюджетні місця.

Щодо формування рейтингу вступників, то це відбувається за категоріями та джерелами фінансування в такій послідовності:

  • вступники, які мають право на зарахування на місця державного або регіонального замовлення за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу;
  • вступники, які мають право на зарахування за квотою-2;
  • вступники, які мають право на зарахування за квотою-1;
  • вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
  • Вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу, впорядковуються за алфавітом.

Рейтинговий список вступників, які мають право на зарахування за квотами та які мають право на зарахування на загальних умовах впорядковується таким чином:

  • за конкурсним балом — від більшого до меншого;
  • за пріоритетністю заяви від першої до останньої;
  • за оцінкою з предмета, який враховується з найбільшим ваговим коефіцієнтом, у разі двох чи більше предметів з однаковими найбільшими ваговими коефіцієнтами - з предмета з меншим номером - від більшого до меншого;
  • за результатами розгляду мотиваційних листів (при формуванні рейтингового списку широкого конкурсу однакові права мають вступники, яким заклади вищої освіти визначили однакові рейтингові місця за результатами розгляду мотиваційних листів - перше, друге, третє тощо за умови однакових показників рейтингування вищого порядку).

Якщо в декількох вступників однакові конкурсні бали, то для впорядкування використовуються пріоритетність заяв від першої до останньої (на місця державного та регіонального замовлення), при однакових пріоритетностях — більш високі оцінки з предмета, який враховується з найбільшим ваговим коефіцієнтом, далі — результати розгляду мотиваційних листів.

Після завершення строків подання заяв абітурієнтами у кожному навчальному закладі формується рейтинговий список абітурієнтів за кожною окремою спеціальністю, що буде автоматично скоригований відповідно до зазначених абітурієнтами пріоритетів згідно з алгоритмом.

Водночас рекомендація про зарахування буде надаватися вступнику за найвищим пріоритетом, а всі його заяви з меншим пріоритетом у такому випадку будуть автоматично анулюватися, що дозволить звільнити списки рекомендованих і надасть можливість автоматично потрапити на бюджетні місця у рейтингових списках абітурієнтам з нижчими балами.

У разі потрапляння абітурієнту на бюджетне місце за спеціальністю з меншим пріоритетом, він не втрачатиме місце у рейтингу за спеціальністю з більшим пріоритетом і може потрапити на бюджетну форму навчання на більш пріоритетну для себе спеціальність у випадку автоматичного звільнення місця. У такому випадку його заява з меншим пріоритетом також буде анульована, що автоматично надасть можливість потрапити в «бюджетний список» іншому за списком абітурієнту.

Такі коригування рейтингових списків проводяться автоматично до того моменту, поки всі бюджетні місця за всіма спеціальностями у всіх вишах України не будуть заповнені і кожному з абітурієнтів (які матимуть найвищі рейтингові бали) не буде запропоновано тільки одне бюджетне місце за одним із пріоритетів.

Після завершення автоматичного коригування сформується кінцевий рейтинговий список за кожною спеціальністю в закладах вищої освіти, який має бути оприлюднений на сайті Вступ.ОСВІТА.UA не пізніше 5 серпня 2023 року.

Відповідно до цього, 5 серпня абітурієнти з найвищими балами отримають право вступу на бюджет тільки на одну з п’яти конкурсних пропозицій з найвищим пріоритетом і матимуть час до 18:00 години 8 серпня виконати вимоги до зарахування у тих закладах вищої освіти, де вони рекомендовані до зарахування.

Абітурієнти, які з будь-яких причин до 18:00 години 8 серпня не виконають вимоги до зарахування, втрачають право на зарахування (переведення) на бюджет у поточному році. При цьому вони зберігатимуть право вступу за контрактною формою навчання на будь-яку зі спеціальностей, на яку вони подавали заяву.

Зарахування вступників на бюджет проводиться не пізніше 10 серпня 2023 року.

Щодо переведення на бюджетні місця осіб, які зараховані на навчання за контрактом, то воно відбувається не пізніше 18 серпня 2023 року.

Джерело Освіта.юа

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Як завучу організувати соціальний простір початківця

Наставництво — це форма роботи, за якої досвідченого працівника «прикріплюють» до початківця для того, щоб останній мав змогу працювати в тандемі, професійно зростати, розвиватися. Як налагодити взаємодію — у статті
1612

Плануйте справи, щоб встигати

Універсального рецепту, як побудувати день, щоб і робочі, і особисті справи встигнути виконати, немає. Але ж у вас точно є знайомі керівники, які якось із ними справляються. Прочитайте цю статтю і дізналися чотири секрети, як встигати виконувати робочі та особисті завдання і залишатися в ресурсному стані.
2629

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді