Учитель наділений свободою творчості

Освітнє законодавство надає педагогічним працівникам право на академічну свободу

Свобода творчості вчителя

Відпустка вчителю, в якого закінчується строковий договір: чи надаватиПедагоги в Україні мають свободу для творчості в організації уроків для учнів.

Таку інформацію зазначили в заяві, що була опублікована Державною службою якості освіти.

У відповідній заяві Держслужби акцентують увагу на те, що академічна свобода педагогічного працівника передбачає:

  • свободу викладання;
  • свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну діяльність;
  • вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі.

«Академічна свобода — це самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової, інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації, вільного оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з урахуванням обмежень, установлених законом», — наголошують у Державній службі якості освіти.

Окрім того, в установі зазначають, що умови для академічних свобод педагогічних працівників має створити керівник закладу освіти.

«Учителі наділені свободою творчості в організації уроків, можуть розробляти власні освітні програми, обирати шлях досягнення навчальних результатів з огляду на потреби й таланти учнів», — зауважують у Державній службі якості освіти, зазначивши, що академічна свобода педагогічних працівників є запорукою демократичної освіти.

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Мозковий штурм — інструмент сучасної педагогічної ради

«Сучасна педагогічна рада» — поняття широке і нечітке. Тут можна розуміти інноваційну, інтерактивну, нестандартну форми проведення педради, а чи яку іншу, не менш цікаву. Ми ж зупинимося на методі брейнштормінгу, або мозкового штурму, який дедалі більше входить в освітню практику і є ознакою нетрадиційного підходу керівництва у виборі форм роботи з педагогами
12252

Сертифікація вчителів: що варто знати у 2024 році

У статті зібрали для вас головне про цьогорічну сертифікацію. Дізнаєтеся про зміни та нововведення у сертифікації вчителів. А токож, коли буде проходити кожен етап сертифікації.
72703

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді