Кількість учителів у школах вже менша майже на 10 тисяч

На початок 2015/2016 навчального року кількість вчителів (з сумісниками) в денних загальноосвітніх навчальних закладах становила 441,3 тис. осіб, що на 9,1 тис. менше від минулого навчального року. Про це свідчать статистичні дані Державної служби статистики України.

Також порівняно з минулим навчальним роком мережа загальноосвітніх закладів скоротилася на 258 одиниць, а кількість учнів  зросла на 31,2 тис. Зростання загальної кількості учнів відбулося за рахунок міської місцевості, де кількість учнів зросла на 45,9 тис., а у сільській скоротилася на 14,7 тис. 

Зокрема, відповідно до наведених даних, при загальному скороченні мережі денних ЗНЗ, у структурі їх типів зросла кількість навчально-виховних комплексів (далі — НВК) з 3255 у минулому до 3410 одиниць у поточному навчальному році, а учнів — з 513,0 тис. до 539,3 тис. осіб.

Зростання кількості НВК відбулося за рахунок закладів сільської місцевості: з 2508 до 2667, а учнів з 221,5 до 241,2 тис., у міській місцевості кількість НВК скоротилася  з 747 до 743, а кількість учнів у них зросла з 291,5 до 298,0 тис.

Серед НВК переважну більшість — 2934  (86,0%) становлять школи-садки, в сільській місцевості — 95,2%, в міській — 53,3% . 

Слід зазначити, що у загальній кількості учнів через демографічні процеси стабільно зростає відсоток учнів 1-4-х класів.

Така тенденція є характерною як для міської, так і для сільської місцевості. На початок 2015/2016 навчального року питома вага учнів 1-4-х класів у міській місцевості становила 43,5%, в сільській — 42,5%.

Кількість учнів, які навчаються в другу зміну та їх питома вага до цього року щорічно зменшувалися.

На початок 2015/2016 навчального року кількість учнів, які навчаються в другу зміну становила 61,5 тис., що на 4,9 тис. або 8,6% більше від попереднього року. Питома вага учнів, які навчаються в другу зміну становить 1,7%, у міській місцевості — 2,1%, у сільській — 0,8%, на початок минулого навчального року, відповідно — 1,5, 1,9 та 0,8%.

Кількість учнів, охоплених групами подовженого дня на початок 2015/2016 навчального року становила 509,5 тис. учнів або 19,5%, у міській місцевості — 19,9, в сільській — 18,6%, на початок минулого навчального року, відповідно —  20,0, 20,6 та 18,8%.

Із загальної кількості учнів на початок 2015/2016 навчального року 49,5 тис. становили діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, на початок 2014/2015 навчального року їх було 51,2 тис.

Кількість учнів з малозабезпечених сімей становить 139,8 тис., що на 23,4 тис. більше минулорічних даних, а їх відсоток у загальній кількості учнів зріс з 3,1 до 3,7%. В сільській місцевості кількість учнів з таких сімей становить 89,6 тис. або 7,5% (в минулому році було  - 6,3%), в міській — 50,2 тис. або 2,0% (було — 1,6%).  

Із загальної кількості учнів 251,9 тис. (6,7%) становили учні, потерпілі унаслідок аварії на ЧАЕС, з них користується безплатним харчуванням - 97,2 тис., в минулому навчальному році їх було відповідно — 268,9 тис. (7,2%) та 222,2 тис. 

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді