Профорієнтаційна робота

Зустрічайте листопадове число щомісячного журналу «Практичний психолог: Школа», присвячене профорієнтаційній роботі практичного психолога у загальноосвітньому навчальному закладі.

Листопадове число журналу «Практичний психолог: Школа» присвячено складному і трепетному для кожного питанню вибору майбутньої професії. Профорієнтаційний напрям роботи практичного психолога є багатоаспектним. Отож, провідною темою листопадового числа є профорієнтаційна робота.

Процес професійного самовизначення — надзвичайно важливий етап у житті кожної молодої людини. Підтримати, допомогти обрати напрям майбутньої професійної діяльності — завдання, яке об’єднує учнів, батьків і педагогів, зокрема й практичного психолога. Особливо ефективною формою профорієнтаційної роботи практичного психолога з учнями усіх вікових категорій є створення профорієнтаційного портфоліо. Як створити його описано у статті «Соціально-психологічний супровід професійного самовизначення учнів».

Правильний вибір професії визначає ефективність майбутньої трудової діяльності молодої людини. Професія має не тільки відповідати здібностям, нахилам та іншим якостям працівника, а й бути потрібною на ринку праці. З огляду на це, доцільним є застосування у профорієнтаційній роботі з учнями щодо їхнього самовизначення загальноприйнятої формули вибору професії «Хочу — можу — треба», про яку йде мова у статті «Формула вдалого професійного вибору». У пригоді фахівцю стане також Класифікація професій та приклади професій (спеціальностей) за професійними групами відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій».

Вибір професії у період ранньої юності є надзвичайно важливою проблемою, адже цей вік є найбільш сензитивним для формування готовності учнів до професійного самовизначення. Як допомогти учням активізуватися, сформувати в них прагнення до самостійного вибору професії відповідно до отриманих знань — у статті «Профорієнтаційна робота практичного психолога», що містить рекомендації для практичних психологів щодо профорієнтаційної роботи з учнями, орієнтовний план опитування учнів задля виявлення їхніх намірів щодо вибору професії, а також конспект профорієнтаційного заняття для старшокласників «Ключ до успіху».

У листопадовому числі висвітлено також такий напрям професійної діяльності практичного психолога, як формування іміджу психологічної служби навчального закладу. Особливості створення та впровадження концепції іміджу, засоби формування іміджу психологічної служби навчального закладу представлено у статті «Імідж психологічної служби навчального закладу».

Про умови реалізації психолого-педагогічного супроводу дитини з розладами аутичного спектра, зокрема використання предметно-просторових, організаційно-смислових та соціально-психологічних ресурсів середовища, йде мова у статті «Забезпечення оптимальної адаптації дитини з розладами аутичного спектра до навчального закладу».

Проблемі ризикованої поведінки старшокласників присвячено статтю «Життєстійкість як ресурс саморегуляції ризикованої поведінки старшокласників», що містить також опитувальник «Самооцінка життєстійкості».

Також у листопадовому числі розглянуто причини виникнення невротичних переживань першокласників, подано бланк методики «Експертне оцінювання рівня прояву невротичних переживань і переживань, пов’язаних із самоактуалізацією, в першокласників».

На проблемі становлення індивідуальності дитини наголошено в статті «Умови становлення індивідуальності дитини». На допомогу практичному психологу в ній вміщено приклад форми узагальнення результатів вивчення індивідуальності дитини «Психологічний портрет дитини».

Питання збереження та зміцнення психологічного здоров’я педагога розглянуто у статті «Робота щодо збереження психологічного здоров’я педагога», у якій подано семінар-практикум для практичних психологів «Збереження та укріплення психологічного здоров’я педагога».

Усе це та багато іншої корисної та цікавої інформації читайте на сторінках щомісячного журналу «Практичний психолог: Школа».

Центральна частина статичний блок 1

Статті за темою

Усі статті за темою

Як аналізувати урок вчителя

Урок — це творча майстерня вчителя і лабораторія керівника. Після аналізу відвіданого уроку народжуються нові ідеї й задуми щодо поліпшення освітнього процесу.
230507

10 принципів, які допоможуть вчителю працювати ефективніше

Коаліція з питань шкільної та освітньої психології США сформувала принципи ефективної роботи вчителів, складені на основі психології взаємодії вчителя з учнями. У статті дізнаєтесь про принципи соціальної взаємодії, мотивацію, а також як створити дружній мікроклімат, який сприятиме ефективному навчанню.
4314

Обдаровані діти у початковій школі: виявлення та етапи роботи

Дітей невтомно називають національним надбанням та майбутнім країни. А обдарованих дітей визнають основним творчим та інтелектуальним потенціалом. У роботі з обдарованими дітьми та розвитку обдарованості загалом більше питань, ніж відповідей
14831

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді