Організація навчально-виховного процесу для дітей з особливими потребами

Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу сприяють формуванню життєвої компетентності у дітей з розумовою відсталістю, як умови їх соціальної інтеграції, здатності застосовувати здобуті знання і вміння у практичній життєдіяльності.

Міністерство освіти і науки України (МОН) надіслало лист «Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку» від 13.08.2014 № 1/9-413 з додатком, де надано рекомендації та норми для забезпечення всіх необхідних умов в освітньому процесі дитині з особливими потребами.

У документі визначено, що для організації навчально-виховного процесу з такими дітьми необхідно користуватися методичним листом МОН «Про навчальні плани та програми спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів на 2014/2015 навчальний рік» від 25.06.2014 №1/9-335.

У навчальному закладі, де є інклюзивні класи, повинен бути вчитель-дефектолог або відповідний фахівець навчально-реабілітаційного центру. Для дитини з вадами здоров’я необхідно створити індивідуальний навчальний план та програму, яка розробляється фахівцями разом із батьками дитини або з особами, які їх заміняють.

Як правило, для роботи з учнями з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням вводиться додаткова посада вихователя (асистента вчителя) з розрахунку 0,5 ставки на клас. Це передбачено наказом МОН «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів» від 06.12.2010 № 1205.

За рахунок годин варіативної складової ефективним може стати проведення додаткових курсів за вибором («Інформатика», «Предметно-практичне навчання», «Абетка театрального мистецтва», «Цікава економіка») та додаткових індивідуальних або групових занять для створення оптимальних умов оволодіння навчальним матеріалом.

Рекомендації визначено Державним стандартом початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами та затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 № 607.

Центральна частина статичний блок 1

Статті за темою

Усі статті за темою

Протокол засідання атестаційної комісії

Сьогодні атестація педагогів відбувається відповідно до нової редакції Положення про атестацію педагогічних працівників. Згідно з цим Положенням, засідання атестаційної комісії оформляються протоколом. Хто за нього відповідає, які дані він повинен містити, як скласти Протокол засідання атестаційної комісії – читаємо далі.
1051

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді