Рекомендовано призупинити атестацію дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів

З метою дебюрократизації освітньої сфери, модернізації змісту державної атестації навчальних закладів, а також рейтингового оцінювання шкіл Міністерство освіти і науки України планує вносити зміни до відповідних нормативно-правових актів щодо урегулювання цих питань.

Задля модернізації змісту державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів та об’єднань робочою групою Міністерства освіти і науки України (МОН), Державної інспекції навчальних закладів та за участі широко кола працівників сфери освіти і науки проводиться робота над новою редакцією відповідного порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів та об’єднань.

МОН планує внести зміни до нормативно-правових актів , що урегульовують питання рейтингового оцінювання навчальних закладів.

Так, відповідно до статті 31 Закону України «Про державний бюджет на 2014 рік», рекомендовано призупинити проведення державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, їх об’єднань (комплексів), а також рейтингове оцінювання загальноосвітніх навчальних закладів. Про це йдеться у листі «Щодо окремих питань державної атестації та рейтингового оцінювання» від 26.09.2014 № 1/9-494.

Днями на засіданні Колегії МОН обговорили Концепцію Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів та об’єднань (Концепція).

За словами директора департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрія Кононенка, згідно з Концепцією у процедуру атестаційної експертизи навчального закладу, що передує прийняттю рішення про визнання його атестованим чи не атестованим, важливим є громадський контроль на всіх етапах її проведення. До того ж, максимально спрощується і сама процедура атестаційної експертизи, що, мінімізує відповідні корупційні ризики, створює відкритий інформаційний простір для висвітлення досягнень і пошуку шляхів вирішення проблемних питань діяльності навчального закладу, що атестується.

Такий підхід до організації державної атестації не лише найповніше реалізує принцип державно-громадського управління освітою, а й дає змогу створити найоптимальніші умови для розвитку мережі навчальних закладів і, відповідно, рівного доступу населення до якісної освіти.

Центральна частина статичний блок 1

Статті за темою

Усі статті за темою

Протокол засідання атестаційної комісії

Сьогодні атестація педагогів відбувається відповідно до нової редакції Положення про атестацію педагогічних працівників. Згідно з цим Положенням, засідання атестаційної комісії оформляються протоколом. Хто за нього відповідає, які дані він повинен містити, як скласти Протокол засідання атестаційної комісії – читаємо далі.
1049

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді