Статті за темою Діловодство в ЗНЗ

Невиправно пошкоджено справи: як дiяти
Архiви органiзацiй зобов’язанi забезпечувати збереженiсть документiв. Для цього вiдповiдним чином облаштовують примiщення, створюють спецiальнi свiтловi й температурно-вологiснi режими, проводять запобiжнi заходи. Утiм, обставини трапляються рiзнi. Вiдтак в архiвi органiзацiї можуть бути виявленi документи, реставрувати якi неможливо. Як дiяти в цьому разi?
1909
Нещасний випадок: порядок проведення спеціального розслідування
У разі групового нещасного випадку одночасно з двома і більше дітьми, нещасного випадку, що спричинив тяжкі наслідки (зокрема й інвалідність), а також нещасного випадку зі смертельним наслідком, які сталися під час навчально-виховного процесу, проводять спеціальне розслідування
1198
Зберiгання та знищення документiв
Вiдповiдно до п. 6.1 Типової iнструкцiї з дiловодства у загальноосвiтнiх навчальних закладах усiх типiв i форм власностi, затвердженої наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 28.08.2013 № 1239 (далi — Інструкцiя), документи (справи) з моменту створення (одержання) або формування зберiгаються у закладi до передачi архiвнiй установi
589
Реєстрацiя документiв
Службовий документ, отриманий навчальним закладом або створений ним, зокрема й для внутрiшнього користування, вважається внесеним до документацiйного фонду навчального закладу з моменту його реєстрацiї
616
Оформлений штатний розпис ЗНЗ
Складання штатного розпису загальноосвітнього навчального закладу перед початком року — навчального, календарного — обов’язкова і складна процедура. Але погляньте, який результат!
3000