Матеріали до посадової інструкції бібліотекаря школи

Скористайтеся матеріалами, щоб укласти посадову інструкцію бібліотекаря школи. А скачавши у форматі Word, доповніть її з огляду на специфіку діяльності вашого закладу

Посадові інструкції складають з огляду на положення:

  • Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010
  • Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників

Вихідні та робочі 2020

Зауважте!

Посадові та роботі інструкції в закладах освіти слід переглядати не рідше ніж раз на п’ять років

За такої потреби стануть у пригоді актуалізовані шаблони цих документів. Вони розміщені в рубриці «Організація роботи навчального закладу» веб-програми «КОЗА Онлайн: Школа»

Справи керівника на ЛИСТОПАД

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Завдання керівника закладу освіти з питань охорони праці. На який конкретних аспектах зосередитися?

2. Завдання та обов’язки

2.1. Формує універсальний бібліотечний фонд, що відповідає змісту навчання у навчальному закладі, його інформаційним і виховним функціям, запитам та інтересам користувачів.

2.2. Комплектує бібліотечний фонд підручниками і навчальними посібниками згідно із затвердженим Міністерством освіти і науки України переліком підручників і навчальних посібників, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

2.3. Комплектує бібліотечний фонд підручниками і навчальними посібниками, виданими за державним замовленням, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів» від 27.08.2010 № 781.

2.4. Організовує, раціонально розміщує та обліковує основні й додаткові бібліотечні фонди, зберігає та реєструє їх.

2.5. Обліковує й зберігає підручники і навчальні посібники окремо від інших документів бібліотечного фонду.

2.6. Розробляє правила користування бібліотекою на основі Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.1999 № 275.

2.7. Систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу з його популяризації.

2.8. Розширює бібліотечно-інформаційні послуги на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи. Упроваджує в роботу бібліотеки інноваційні технології.

2.9. Організовує свою діяльність спільно з педагогічним колективом, відповідно до річного плану роботи навчального закладу.

2.10. Складає і готує списки літератури для сприяння навчально-виховній роботі навчального закладу, виконує довідкову й інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування.

2.11. Вивчає інформаційні потреби педагогів, учнів, батьків, здійснює диференційоване обслуговування читачів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової і масової роботи.

2.12. Обслуговує читачів у режимі абонементу та читального залу.

2.13. Сприяє формуванню в учнів інформаційної культури: знань про інформаційне середовище, уміння знаходити необхідну інформацію, свідомо добирати джерела, систематизувати та оцінювати їх.

2.14. Засобами бібліотечної роботи популяризує книжку і читання, підвищує престиж освіченості та культурності.

2.15. Сприяє вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

2.16. Веде роботу з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед учнів:

  • проводить бесіди, вікторини
  • організовує книжкові виставки, огляди
  • проводить лекції, бібліотечні уроки
  • надає індивідуальні і групові консультації тощо.

2.17. Формує в учнів уміння та навички бібліотечного користувача, розкриває їм основні (модельні, базові) функції бібліотеки, пояснює права й обов’язки користувача, виховує повагу до правил користувача своєї і будь-якої іншої бібліотеки.

2.18. Сприяє підвищенню фахової, педагогічної майстерності педагогів, батьків шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї.

2.19. Організовує читацькі конференції, бере участь у проведенні літературних та музичних вечорів, диспутів та інших масових заходів.

2.20. Забезпечує бібліотечно-інформаційні особистісні потреби користувачів у культурно-дозвільній діяльності, профорієнтаційному визначенні.

2.21. Організує науково-пошукову та краєзнавчу роботу, що пов’язана з книжкою, підручником та іншими формами подання інформації.

2.22. Координує і кооперує діяльність бібліотеки з громадськими організаціями, іншими освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек інших систем і відомств.

2.23. Реалізує можливості взаємного використання бібліотечних фондів за допомогою внутрішнього книгообміну та міжбібліотечного абонементу (МБА).

2.24. Приймає бібліотечні фонди на відповідальне зберігання за актом та разовим документом, веде відповідний облік, бере участь в інвентаризації бібліотечних фондів, списанні літератури, не придатної до використання, стару або яка має дефекти.

2.25. Веде документацію відповідно до встановлених вимог.

2.26. Робить звірку руху підручників і навчальних посібників станом на 1 січня кожного року.

2.27. Вживає заходів щодо відшкодування шкоди, заподіяної бібліотечному фонду з вини читачів у зв’язку з втратою чи псуванням книжок.

2.28. Організовує передплату періодичних видань для навчального закладу, контролює доставку цих видань.

2.29. Дотримується правил охорони праці, пожежної безпеки, забезпечує належний санітарний стан приміщень і фондів бібліотеки.

6. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Бібліотекар має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

6.2. Бібліотекар ІІ кваліфікаційної категорії має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією бібліотекаря — не менше 1 року.

6.3. Бібліотекар І кваліфікаційної категорії має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки: для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією бібліотекаря ІІ категорії — не менше 2 років.

6.4. Провідний бібліотекар має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією бібліотекаря І категорії — не менше 2 років.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді