Статті за темою Тарифікація працівників школи

Визначаємо розмір заробітної плати керівника загальноосвітнього навчального закладу
Умови оплати праці педагогічних працівників доволі чітко внормовані. Та все ж деколи буває складно визначити, що та до чого додавати, чи множити, чи ділити… Розглянемо докладно на прикладі посади директора загальноосвітнього навчального закладу, як формується його заробітна плата з конкретними обчисленнями
29455
Встановлення тарифного розряду керiвниковi гуртка
Працiвник має вищу педагогiчну освiту за спецiальнiстю «Історiя та правознавство», пройшов курси пiдвищення квалiфiкацiї за спецiальнiстю «Фiзична реабiлiтацiя». Працює керiвником гуртка спортивного профiлю. За яким тарифним розрядом вiн має отримувати заробiтну плату?
1229
Перерахунок заробiтної плати у зв’язку зi змiною розмiру окладу працiвника першого тарифного розряду
У зв`язку зі змінами, затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України, працiвникам бюджетної сфери потрiбно переобчислити заробiтну плату за сiчень–березень 2013 року
784