Схема тарифних розрядiв посад керiвникiв шкiл, шкiл — дитячих садкiв, шкiл-iнтернатiв, спецiальних шкiл-iнтернатiв, санаторних шкiл, лiцеїв, гiмназiй

Схема тарифних розрядiв посад керiвникiв шкiл, шкiл — дитячих садкiв, шкiл-iнтернатiв, дитячих будинкiв, дитячих будинкiв — iнтернатiв, приймальникiв-розподiльникiв для неповнолiтнiх, шкiл та професiйних училищ соцiальної реабiлiтацiї, спецiальних шкiл, спецiальних шкiл-iнтернатiв, санаторних шкiл, санаторних шкiл-iнтернатiв, лiцеїв, гiмназiй, колегiумiв, училищ фiзичної культури

Найменування закладiв

Тарифнi розряди

Загальноосвiтнi школи, спецiальнi школи для дiтей, якi потребують корекцiї фiзичного та (або) розумового розвитку, санаторнi школи для дiтей, якi потребують тривалого лiкування, вечiрнi (змiннI), середнi музичнi i художнi школи, школи — дитячi садки, школи-iнтернати, училища фiзичної культури з кiлькiстю учнiв:

до 300

12–14

вiд 301 до 1000

14–15

понад 1000

15–16

Спецiальнi школи-iнтернати для дiтей, якi потребують корекцiї фiзичного та (або) розумового розвитку, санаторнi школи-iнтернати для дiтей, якi потребують тривалого лiкування, дитячi будинки всiх типiв, школи та професiйнi училища соцiальної реабiлiтацiї, приймальники-розподiльники для неповнолiтнiх дiтей, школи-iнтернати для дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, гiмназiї, лiцеї, колегiуми з кiлькiстю учнiв (дiтей, вихованцiв):

до 150

12–14

вiд 151 до 300

14–15

понад 300

15–16

Наведено вiдповiдно до (у редакцiї наказу Мiнiстерства освiти i науки України вiд 25.10.2005 № 614)зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді