Право iнструктора з фiзичної культури на присвоєння педагогiчного звання «вихователь-методист»

Чи має право iнструктор з фiзичної культури дошкiльного навчального закладу, який має неповну вищу освiту, на присвоєння педагогiчного звання «вихователь-методист»?

Згiдно з (далi — Типове положення), педагогiчне звання «вихователь-методист» може присвоюватися педагогiчним працiвникам, якi мають квалiфiкацiйну категорiю «спецiалiст вищої категорiї», здiйснюють науково-методичну i науково-дослiдну дiяльнiсть, мають власнi методичнi розробки, якi пройшли апробацiю та схваленi науково-методичними установами або професiйними об’єднаннями викладачiв професiйно-технiчних та вищих навчальних закладiв I–II рiвнiв акредитацiї, закладiв пiслядипломної освiти. Педагогiчне звання «вихователь-методист» може присвоюватися музичним керiвникам та iнструкторам з фiзкультури дошкiльних навчальних закладiв.

Згiдно з iнструкторам з фiзкультури дошкiльних навчальних закладiв, якi мають базову або неповну вищу педагогiчну освiту, може присвоюватися педагогiчне звання «вихователь-методист», якщо стаж їхньої педагогiчної дiяльностi становить не менш як 8 рокiв та якщо вони мають найвищий тарифний розряд.

Присвоювати педагогiчнi звання мають право атестацiйнi комiсiї ІІ рiвня за клопотанням атестацiйних комiсiй І рiвня ( ).

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді