Оплата праці вчителя, який викладає кілька навчальних предметів і має різні педагогічні звання

Автор
експерт з питань оплати праці та планування, Дніпро
Як здійснювати оплату праці вчителю, якщо йому за результатами атестації присвоєно педагогічні звання «старший учитель» (за посадою вчителя інформатики) та «учитель-методист» (за посадою вчителя математики)?

Атестація педагогічних працівників полягає у визначенні їхньої відповідності посадам, які вони обіймають, та рівню кваліфікації. Залежно від кваліфікації їм присвоюють кваліфікаційні категорії, педагогічні звання та встановлюють тарифні розряди.

Атестацію педагогічних працівників навчальних закладів проводять відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (далі — Типове положення).

Відповідно до пункту 3.25 Типового положення вчителі та викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження.

У разі викладання кількох навчальних предметів необхідною умовою є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти.

За результатами атестації педагогічним працівникам, які досягли високих показників у роботі, присвоюють педагогічні звання (пункт 5.1 Типового положення).

Якщо вчитель, який викладає два навчальних предмети, має педагогічні звання «старший учитель» (за посадою вчителя інформатики) та «учитель-методист» (за посадою вчителя математики), то наявність педагогічних звань дає йому право на підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати).

Підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за педагогічні звання утворюють нові розміри посадових окладів (ставок заробітної плати), що необхідно враховувати під час обчислення заробітної плати за обсяг виконуваної роботи, а також доплат, надбавок та інших виплат (п. 34 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102).

Згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки» від 20.04.2007 № 643 за педагогічне звання «учитель-методист» передбачене підвищення посадового окладу (ставки заробітної плати) на 15%, за педагогічні звання «старший учитель» — на 10%.

Зміну посадового окладу (ставки заробітної плати) провадять з дня присвоєння вчителю педагогічного звання. Підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за педагогічні звання, присвоєні за результатами атестації, здійснюють лише за період роботи на посадах, на яких були присвоєні відповідні звання.

На конкретному прикладі розглянемо, як обчислити місячну заробітну плату вчителя, який викладає два навчальних предмети і має різні педагогічні звання.

Приклад обчислення місячної заробітної плати вчителя, який викладає два навчальних предмети і має різні педагогічні звання

Учителю математики за результатами атестації присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «учитель-методист». Одночасно він пройшов курси підвищення кваліфікації як учитель інформатики. За посадою вчителя інформатики за результатами атестації йому присвоєно педагогічне звання «старший учитель». За посадою вчителя математики цей працівник має педагогічне навантаження 19 годин на тиждень. Окрім того, він має викладацькі години з інформатики — 9 годин на тиждень. Стаж його педагогічної роботи — 18 років.

Обчислимо розмір місячної заробітної плати вчителя:

Складники заробітної плати

Розрахунок

Підстава

Розмір місячної заробітної плати за посадою вчителя математики

Ставка заробітної плати
(12-й тарифний розряд)

852 грн. × 2,12 = 1806,00 грн.

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557 (далі — Наказ № 557)

Підвищення ставки заробітної плати за педагогічне звання «учитель-методист»

1806,00 грн. × 15% = 270,90 грн.

Підпункт «г» пункту 24 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102

(далі — Інструкція № 102)

Ставка заробітної плати з урахуванням підвищення

1806,00 + 270,90 = 2076,90 грн.

Пункт 34 Інструкції № 102

Розмір місячної заробітної плати за 19-годинне педагогічне навантаження

2076,90 грн. × 19 год. ÷ 18 год. =
= 2192,28 грн.

Пункт 68 Інструкції № 102

Доплата за перевірку зошитів

2192,28 грн. × 15% = 328,84 грн.

Пункт 37 Інструкції № 102

Надбавка «за престижність праці»

2192,28 грн. × 20% = 438,46 грн.

Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23.03.2011 № 373
(далі — Постанова № 373)

Надбавка за вислугу років

2192,28 грн. × 20% = 438,46 грн.

Пункт 1 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78
(далі — Порядок № 78)

Усього місячна заробітна плата за посадою вчителя математики

2192,28 +328,84 + 438,46 + 438,46 =
= 3398,04 грн.

Розмір місячної заробітної плати за викладацькі години інформатики

Ставка заробітної плати
(12-й тарифний розряд)

852 грн. × 2,12 = 1806,00 грн.

Наказ № 557

Підвищення ставки заробітної плати за педагогічне звання «старший учитель»

1806,00 грн. × 10% = 180,60 грн.

Підпункт «г» пункту 24
Інструкції № 102

Ставка заробітної плати з урахуванням підвищення

1806,00 + 180,60 = 1986,60 грн.

Пункт 34 Інструкції № 102

Розмір місячної заробітної плати за 9 викладацьких годин

1986,60 грн. × 9 год. ÷ 18 год. =
= 993,30 грн.

Пункт 68 Інструкції № 102

Надбавка «за престижність праці»

993,30 грн. × 20% = 198,66 грн.

Пункт 1 Постанови № 373

Надбавка за вислугу років

993,30 грн. × 20% = 198,66 грн.

Пункт 1 Порядку № 78

Усього місячна заробітна плата за викладацькі години

993,30 + 198,66 + 198,66 =

= 1390,62 грн.

УСЬОГО

3398,04 + 1390,62 = 4788,66 грн.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді