Вартість ремонту кількох об’єктів перевищує один млн. грн.: чи проводити конкурсні торги

У бюджетній установі відкриті асигнування на здійснення капітального ремонту двох об’єктів, на які складено окремі об’єктні кошториси. Один із них — на ремонт адміністративної будівлі кошторисною вартістю 750 тис. грн., а другий — на ремонт котельні кошторисною вартістю 300 тис. грн. Чи проводити процедуру державних закупівель?

Вихідні та робочі 2020

Абзацом першим частини першої статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289-VI (далі — Закон про закупівлі) визначено, що він застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг, які повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тис. грн. (у будівництві — 300 тис. грн.), а робіт — 1 млн. грн.

Відповідно до пункту 26 частини першої статті 1 Закону про закупівлі роботи — це проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, роботи із нормування у будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, які включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт.

Згідно з розділом ІІІ Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 921, визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником відповідно до пункту 26 частини першої статті 1 Закону про закупівлі за об’єктами будівництва та з урахуванням Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 № 174 (далі — ДБН Д.1.1-1-2000).

Відповідно до підпункту 2.1.1 ДБН Д.1.1-1-2000 об’єктом будівництва є кожна відокремлена будівля (виробничий корпус або цех, склад, житловий будинок тощо) або споруда (міст, тунель, платформа, дорога тощо) з усіма улаштуваннями (галереями, естакадами тощо), устаткуванням, меблями, інвентарем, підсобними та допоміжними пристроями, що належать до неї, а також, за необхідності, з інженерними мережами, які прилягають до неї. На будівництво об’єкта має бути складений окремий проект і кошторис або кошторисний розрахунок (об’єктний кошторис або об’єктний кошторисний розрахунок).

З огляду на те що на кожен об’єкт будівництва (адміністративна будівля та котельня) складено окремий об’єктний кошторис, вартісні межі, установлені абзацом першим частини першої статті 2 Закону про закупівлі для застосування конкурсних процедур, застосовують до кожного з таких об’єктів будівництва окремо. Беручи до уваги те, що кошторисна вартість ремонту кожного з об’єктів будівництва не перевищує 1 млн. грн., проводити конкурсні процедури не потрібно.   

            

Центральна частина статичний блок 2