Модельна навчальна програма у базовій середній освіті

Які особливості розроблення та структура модельних навчальних програм для 5-9-х класів?

Модельна навчальна програма — це документ, що визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета (інтегрованого курсу) та види навчальної діяльності учнів, рекомендовані для використання в освітньому процесі у порядку, визначеному законодавством.

Наказ про уточнення посадових інструкцій: ПРИКЛАД

Розроблення модельних навчальних програм

Модельні навчальні програми (МНП) розробляють на основі Державного стандарту базової середньої освіти, враховуючи, зокрема:

 • ціннісні орієнтири, визначені стандартом;
 • формування наскрізних умінь;
 • вимоги до обов’язкових результатів навчання у відповідній освітній галузі;
 • наступність між циклами навчання на рівнях початкової та базової середньої освіти;
 • компетентнісний потенціал відповідної освітньої галузі.

МНП можуть бути розроблені:

 • для всього рівня базової середньої освіти (5-9-ті кл.);
 • окремо для кожного циклу —
  • адаптаційного (5-6-ті кл.);
  • базового предметного навчання (7-9-ті кл.).

Базовий перелік МНП наведено в додатку 5 до Типової освітньої програми для 5-9 класів ЗЗСО.

У Законі про повну загальну середню освіту МНП згадано в статті 11 «Освітня програма» в такому контексті:

Типова освітня програма має містити:

Освітні програми, розроблені на основі типових освітніх програм, мають:

 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою;
 • відповідати структурі типової освітньої програми та визначеним нею вимогам до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою закладу освіти;
 • загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти (в годинах), його розподіл між освітніми галузями за роками навчання;
 • визначати (в обсязі не меншому ніж встановлено відповідною типовою освітньою програмою) загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти (в годинах), його розподіл між освітніми галузями за роками навчання;
 • перелік варіантів типових навчальних планів та модельних навчальних програм;
 • містити навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових навчальних планів відповідної типової освітньої програми і може передбачати перерозподіл годин (у визначеному типовим навчальним планом обсязі) між обов’язковими для вивчення навчальними предметами (крім державної мови) певної освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та/або інтегровано з іншими навчальними предметами;
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу;
 • містити перелік модельних навчальних програм, що використовуються закладом освіти в освітньому процесі, та/або навчальних програм, затверджених педагогічною радою, що мають містити опис результатів навчання учнів з навчальних предметів (інтегрованих курсів) в обсязі не меншому ніж встановлено відповідними модельними навчальними програмами;
 • опис інструментарію оцінювання
 • опис форм організації освітнього процесу та інструментарію оцінювання

На основі МНП заклад освіти може розробити навчальні програми:

 • навчальних предметів;
 • білінгвальних курсів;
 • інтегрованих курсів.

Вони мають містити опис результатів навчання в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом та/або відповідними МНП. Зміст навчальних предметів, білінгвальних курсів, інтегрованих курсів можна формувати шляхом упорядкування в логічній послідовності результатів навчання кількох освітніх галузей, однієї освітньої галузі або її окремих складників.

Навчальні програми, розроблені на основі МНП, затверджує педагогічна рада.

Як розробити власну освітню програму: поради Держслужби якості освіти

Проєкт модельної навчальної програми

Структурні компоненти проєкту МНП:

Вступна частина

Це пояснювальна записка, в якій визначено основні положення щодо ролі та значення навчального предмета/інтегрованого курсу в системі загальної середньої освіти: його мету, завдання, принципи, пріоритети викладання, структуру, шляхи реалізації програми та особливості організації освітнього процесу.

У пояснювальній записці вказують:

 • освітню галузь(-і), реалізацію вимог до обов’язкових результатів навчання якої забезпечує навчальний предмет/інтегрований курс;
 • освітня мета навчального предмета/інтегрованого курсу, узгоджена з метою відповідної освітньої галузі(-ей);
 • шляхи реалізації програми та особливості організації освітнього процесу під час вивчення навчального предмета/інтегрованого курсу.

Сформульована мета визначає:

 • очікувані результати навчання за певним навчальним предметом/інтегрованим курсом;
 • обов’язкові результати навчання освітньої галузі(-ей) на рівні базової середньої освіти чи її окремому циклі.

Основна частина

Визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів/учениць за роками навчання, пропонований зміст навчального предмета/інтегрованого курсу та види навчальної діяльності.

Основою для впорядкування послідовності досягнення очікуваних результатів навчання слугують орієнтири для оцінювання, даючи змогу змоделювати навчальний поступ учня в набутті певної компетентності.

Формулювання очікуваних результатів навчання учнів мають:

відображати динаміку їх досягнення в процесі навчальної діяльності учнів;

мати об’єктивні ознаки досягнення;

бути спостережуваними та вимірюваними.

Прикінцева частина

Додають за потреби, пропонуючи форми оцінювання результатів навчання, використання засобів навчання, додаткові компоненти тощо

Структура модельної навчальної програми

Модельна навчальна програма у базовій середній освіті

Перелік МНП, які очікують розробити (за алфавітом)

Наразі Інститут модернізації змісту освіти приймає заявки від потенційних авторів/укладачів на створення таких МНП для всього рівня базової середньої освіти або окремо для кожного циклу:

 • Алгебра
 • Біологія
 • Болгарська мова
 • Болгарська література
 • Всесвітня історія
 • Вступ до історії України та громадянської освіти
 • Гагаузька мова
 • Географія
 • Геометрія
 • Громадянська освіта
 • Довкілля (інтегрований курс)
 • Досліджуємо історію і суспільство (інтегрований курс)
 • Драматургія і театр (міжгалузевий інтегрований курс)
 • Друга іноземна мова
 • Економіка і право (міжгалузевий інтегрований курс)
 • Етика
 • Зарубіжна література
 • Здоров’я, безпека та добробут (інтегрований курс)
 • Іноземна мова
 • Інтегрований курс болгарської мови та літератури
 • Інтегрований курс болгарської та зарубіжної літератури
 • Інтегрований курс кримськотатарської мови та літератури
 • Інтегрований курс кримськотатарської та зарубіжної літератури
 • Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної)
 • Інтегрований курс молдовської мови та літератури
 • Інтегрований курс молдовської та зарубіжної літератури
 • Інтегрований курс молдовської та зарубіжної літератури. 7-9 кл.
 • Інтегрований курс польської мови та літератури
 • Інтегрований курс польської та зарубіжної літератури
 • Інтегрований курс російської мови та літератури
 • Інтегрований курс російської та зарубіжної літератури
 • Інтегрований курс румунської мови та літератури
 • Інтегрований курс румунської та зарубіжної літератури
 • Інтегрований курс словацької мови та літератури
 • Інтегрований курс словацької та зарубіжної літератури
 • Інтегрований курс угорської мови та літератури
 • Інтегрований курс угорської та зарубіжної літератури
 • Інтегрований курс української мови і літератури
 • Інтегрований курс української мови і літератури для класів з навчанням мовою корінного народу та/або національної меншини
 • Інтегрований мовно-літературний курс (українська мова, українська та зарубіжні літератури)
 • Інформатика
 • Історія України
 • Історія України. Всесвітня історія
 • Історія: Україна і світ (інтегрований курс)
 • Кримськотатарська мова
 • Кримськотатарська література
 • Культура добросусідства
 • Математика
 • Математика (інтегрований курс)
 • Мистецтво (інтегрований курс)
 • Мова іврит
 • Молдовська література
 • Молдовська мова
 • Музичне мистецтво
 • Новогрецька мова
 • Образотворче мистецтво
 • Підприємництво і фінансова грамотність
 • Пізнаємо природу (інтегрований курс)
 • Польська література
 • Польська мова
 • Правознавство
 • Природничі науки
 • Програми курсів морального спрямування
 • Робототехніка (міжгалузевий інтегрований курс)
 • Російська література
 • Російська мова
 • Румунська література
 • Румунська мова
 • Словацька література
 • Словацька мова
 • STEM (міжгалузевий інтегрований курс)
 • Технології
 • Угорська література
 • Угорська мова
 • Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти (інтегрований курс)
 • Українська література
 • Українська мова
 • Українська мова для класів з навчанням кримськотатарською та російською мовами
 • Українська мова для класів з навчанням молдовською мовою
 • Українська мова для класів з навчанням румунською мовою
 • Українська мова для класів з навчанням угорською мовою
 • Фізика
 • Фізика та основи техніки (міжгалузевий інтегрований курс)
 • Фізична культура
 • Хімія


зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді