Концепція розвитку дошкільної освіти

Що у Концепції розвитку дошкільної освіти. Про напрями та шляхи реалізації Концепції – у статті

У Концепції розкрито наявні проблеми у сфері дошкільної освіти та визначено основні шляхи забезпечення доступу до якісної дошкільної освіти. Концепція розроблена відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», програми діяльності Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

Звільнення після 10 червня: ЯКИЙ ДОКУМЕНТ ВИДАТИ

Які напрями та шляхи реалізації Концепції

Доступність освіти для дітей раннього та дошкільного віку

 • розширення мережі ЗДО шляхом відкриття нових закладів, реорганізації закладів освіти із створенням дошкільних відділень, реконструкції закладів;
 • різні форми здобуття дошкільної освіти. Зокрема, відкриття ЗДО у пристосованих приміщеннях, утворення мобільних центрів, відкриття груп короткотривалого перебування якомога ближче до місця проживання дітей;
 • створення умов для розвитку мережі приватних та корпоративних закладів дошкільної освіти;
 • розширення доступу до ЗДО дітей із соціально вразливих груп, дітей із родин, які належать до національних меншин та корінних народів та дітей з особливими освітніми потребами;

Педагогічні кадри ЗДО

 • Здійснення інформаційних кампаній на місцевому та національному рівнях щодо важливості ролі вихователів у забезпеченні якісної дошкільної освіти;
 • підвищення оплати праці педагогічних працівників;
 • збільшення періоду відпустки;
 • розробка ефективного механізму мотивації якісної професійної діяльності педагогічних працівників ЗДО;
 • системне підвищення кваліфікації з метою підготовки до роботи за оновленим Базовим компонентом та професійним стандартом;

Освітній процес

 • оновлення Базового компонента дошкільної освіти
 • створення сучасних методичних матеріалів для педагогічних працівників та батьків;
 • забезпечення необхідними ресурсами (іграшки, навчальні та навчально-методичні посібники) вихователів/педагогічних працівників закладів дошкільної освіти;
 • залучення батьків дітей раннього та дошкільного віку до організації освітнього процесу.

Моніторинг та оцінка

 • розроблення критеріїв якості дошкільної освіти;
 • розроблення інструментів для внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості діяльності ЗДО;

Внутрішній контроль роботи закладу: ПРИКЛАД РОБОТИ

Управління та фінансування

 • підвищення професійного рівня управлінських кадрів дошкільної освіти;
 • посилення спроможності органів місцевого самоврядування щодо управління системою дошкільної освіти;
 • забезпечення фінансування закладів дошкільної освіти за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів та розроблення механізмів залучення коштів громадськості;
 • створення умов для розширення публічно-приватного та державно-приватного партнерства.
 • здійснення інформаційних кампаній для підвищення обізнаності громадськості щодо прав, обов’язків та можливостей партнерства заінтересованих сторін системи дошкільної освіти.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді