Підвищення кваліфікації педагогів: плануємо у два етапи

Автор

ФІЛОНЕНКО Олена

редактор освітніх видань, Київ
З чого ж почати організацію підвищення кваліфікації педагогів? Із планування! «Абракадабри» не буде, бо етапів планування всього два, як і документів, які маєте оформити. Які саме? Про це у статті
Про атестацію і підвищення кваліфікації у період воєнного стану Скачати
Індивідуальний навчальний план: чи обов'язково складати

Підвищення кваліфікації педагогів саме себе не спланує, тому зайнятися цим маєте ви. Яка послідовність планування підвищення кваліфікації? У статті отримаєте відповідь, що зробити на першому етапі процесу планування, а що на другому, які документи оформляти в процесі роботи.

Щоб не помилитися на якомусь з етапів, не заплутатися з визначеннями, майте під рукою Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 21.08.2019 № 800 (зі змінами).

⇒ Щодо атестації та підвищення кваліфікації педагогів у період воєнного стану 

Затвердьте та прилюдніть орієнтовний план

Із чого розпочати? Розпочніть із перспективного планування у поточному році на наступний календарний рік. Це означає, що педрада має затвердити орієнтовний план підвищення кваліфікації на основі пропозицій педагогів. Коли і як вони мають їх подати — внутрішнє питання закладу освіти. А яку саме інформацію подати — визначено у Порядку. Педагоги мають вказати тему /напрям підвищення кваліфікації та суб’єкта підвищення кваліфікації.

Відповідно до пропозицій педагогів, в орієнтовному плані зазначте:

 • загальну кількість педагогів, які проходитимуть підвищення кваліфікації;
 • основні напрями, за якими педагоги проходитимуть підвищення кваліфікації;
 • орієнтовний перелік суб’єктів підвищення кваліфікації.

Орієнтовний план оприлюдніть на інфостенді закладу освіти та на сайті. Якщо власного сайту не маєте — на сайті органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти. Це потрібно зробити протягом двох робочих днів із дня, коли педрада затвердила орієнтовний план, але не пізніше 25 грудня поточного року.

Щоб правильно оформили орієнтовний план — нагадаємо, які напрями та якого суб’єкта підвищення кваліфікації можуть вказати педагоги у своїх пропозиціях:

Напрями підвищення кваліфікації

• Розвиток професійних компетентностей — знання навчального предмета, фахових методик, технологій;
• формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей, вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»;
• психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки;
• створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами;
• використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку;
• мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність.
Для керівників закладів освіти та їхніх заступників є напрям «Розвиток управлінської компетентності»

Суб’єкти підвищення кваліфікації

• Заклад освіти / його структурний підрозділ;
• наукова установа;
• інша юридична чи фізична особа, зокрема фізична особа — підприємець, що провадить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників

 

Ваші години підвищення кваліфікації

 

Затвердьте річний план

Тільки-но затвердили кошторис закладу освіти на відповідний рік — розпочинайте другий етап планування підвищення кваліфікації.

Не відкладайте, а одразу оприлюдніть загальний обсяг коштів, передбачений для підвищення кваліфікації педагогів закладу освіти. Саме з цього дня педагоги матимуть 15 календарних днів, щоб подати вам або уповноваженій вами особі свою пропозицію до плану підвищення кваліфікації на відповідний рік.

Педагоги у пропозиції до річного плану підвищення кваліфікації мають вказати:

 • тему / напрям / найменування відповідної програми, курсу, лекції, модуля тощо;
 • суб’єкта підвищення кваліфікації;
 • обсяг (тривалість);
 • вид;
 • форму;
 • строки;
 • вартість та джерела фінансування.

Якщо пропозиція педагога містить не всю зазначену інформацію, тобто не відповідає вимогам абзацу третього пункту 17 Порядку, то педрада її не розглядає.

Які напрями і суб’єкти педагоги можуть вказати в пропозиції — знаєте. А про обсяг підвищення кваліфікації, вид, форми, вартість та джерела фінансування маєте знати:

Обсяг

• Не менше 150 годин на п’ять років — у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти;
• не менше 120 годин на п’ять років — у закладах дошкільної, позашкільної, фахової передвищої освіти (встановлює засновник)

Види

• Навчання за програмою підвищення кваліфікації, зокрема участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо;
• стажування

Форми

• Інституційна — очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева;
• дуальна;
• на робочому місці;
• на виробництві тощо

Вартість

• Вартість підвищення кваліфікації, якщо її встановлено;
• примітка про безоплатний характер надання такої освітньої послуги;
• примітка про самостійне фінансування підвищення кваліфікації педагогом

Джерела фінансування

• Державний бюджет;
• місцевий бюджет;
• кошти фізичних та/або юридичних осіб;
• інші власні надходження закладу освіти та/або його засновника;
• інші джерела, не заборонені законодавством

Фінансування підвищення кваліфікації може бути:

 • за рахунок закладу освіти:
  — педагогам, які працюють у закладі за основним місцем роботи;
  — педагогам, які працюють за сумісництвом у закладах загальної середньої, професійної, професійно-технічної, фахової передвищої освіти;
 • самостійне:
  — педагоги за основним місцем роботи, що підвищення кваліфікації проходять поза межами плану;
  — інші особи, які працюють у закладі на посадах педагогічних працівників за суміщенням або сумісництвом.

Педагог обрав форму підвищення кваліфікації «поза межами плану» — він оплачуватиме її з власної кишені. Обсяг можете зарахувати на загальних засадах до мінімального обсягу годин на підвищення кваліфікації, але підвищення кваліфікації має відповідати вимогам, визначеним Порядком. Підвищення кваліфікації понад 120 годин — добровільна справа педагога. Ви не маєте регулювати, визнавати чи контролювати це питання.

Якщо педагог самостійно фінансуватиме підвищення кваліфікації, то в плані зазначте не конкретну суму коштів, а інформацію про те, що таке підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок «самостійного фінансування» чи «безплатно». Педрада не може впливати на розмір таких коштів, «затверджуючи» їх у плані.

Коли педагоги подали свої пропозиції, педрада закладу освіти має їх розглянути. За згодою педагога його пропозицію можна уточнити або змінити, зокрема з урахуванням обсягу видатків, передбачених на підвищення кваліфікації.

Далі педрада розглядає та затверджує план підвищення кваліфікації на відповідний рік у межах коштів, затверджених у кошторисі закладу освіти за всіма джерелами надходжень на підвищення кваліфікації на відповідний рік.

Якщо протягом року ви прийняли або звільнили працівника, то до плану підвищення кваліфікації треба внести зміни. Педрада самостійно визначає механізм та процедури внесення таких змін чи уточнень. Потім — доводить їх до відома педагогів або оприлюднює на інфостенді закладу освіти.

Якщо працівник хоче лише уточнити чи змінити конкретні строки підвищення кваліфікації, то зміни до плану можна не вносити. Є лише одна умова: працівник повинен узгодити це з вами та суб’єктом підвищення кваліфікації. Форма узгодження — довільна.

Вдале планування підвищення кваліфікації педагогів — це коли ви врахували потреби і пропозиції педагогів, затвердили плани підвищення кваліфікації, дотрималися термінів... З таким початком робота піде легко.

 

 зміст

Центральна частина статичний блок 2