Щодо атестації та підвищення кваліфікації педагогів у період воєнного стану в Україн

Міністерство освіти і науки України дало роз'яснення щодо проведення атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2022/2023 навчальному році

Якими нормативними документами керуватися

Проведення атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти регламентують такі нормативні документи:

  • Закон України «Про освіту»
  • Закон України «Про дошкільну освіту»
  • Типове положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН від 06.10.2010 №930 (зі змінами);
  • Постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників» (зі змінами) та від 21.08.2019 №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (зі змінами).

Автономізація фінансів ЗДО: розв’язуємо робочі ситуації

Чи проводити атестацію під час війни

Міністерство рекомендує перенести атестацію педагогічних працівників (лист від 15.03.2022 № 1/3454-22 «Про перенесення атестації педагогічних працівників у 2022 році). Для того, щоб зменшити ризики завдання шкоди життю і здоров’ю, враховуючи поточну ситуацію в країні та керуючись інтересами педагогічних працівників, які атестується в умовах воєнного стану. 

За педагогічними працівниками, у випадку перенесення їх атестації, зберігаються раніше присвоєні кваліфікаційні категорії та педагогічні звання.

У 2022/2023 навчальному році рекомендуємо завершити проведення атестації педагогів, діяльність яких вивчена до 24 лютого 2022 року, але атестацію перенесено на рік. Наголошуємо, що результати атестації можуть змінюватися лише за рішенням атестаційної комісії. 

Також у Міністерстві рекомендують скоротити кількість членів атестаційної комісії до мінімальної та проводити засідання атестаційної комісії в режимі онлайн. Для цього, у наказі керівника закладу освіти «Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу» доцільно зазначити про можливість проведення засідань атестаційної комісії в режимі онлайн, з фіксацією результатів електронного голосування (за потребою). У випадку відсутності у педагогічного працівника, який атестується, можливості підключитися в режимі онлайн, засідання може проходити без його участі.

 

Чи проводити атестацію у випадку призупинення дії трудового договору 

У випадку призупинення дії трудового договору, атестація педагогічного працівника не проводиться. Адже, на термін призупинення дії трудового договору роботодавець не мусить надавати працівникові зарплату навіть частково. При цьому, враховуючи поточну ситуацію в регіоні та бажання педагогічного працівника, з яким призупинено дію трудового договору, проведення атестації можливе за рішенням атестаційної комісії. Це стосується і працівників, яким оголошено простій.

При атестації педагогів, які працюють на двох і більше посадах, варто поєднати терміни атестації: провести атестацію за різними посадами в один рік. При цьому при атестації за кожною посадою оформляється окремий атестаційний лист. Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників: кожен педагог може самостійно обирати форми навчання, програми і освітні заклади. Законом України «Про освіту». Педагогам гарантується вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників, є можливість вільно обирати види (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та форми (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) підвищення кваліфікації.

 

За матеріалами листа Міністерства освіти і науки України «Про атестацію та підвищення кваліфікації

педагогічних працівників закладів дошкільної освіти у період воєнного стану в Україні»зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді