Онлайн-трансляція освітнього процесу: як правомірно запровадити

Автор

БРОЖКО Наталія

юрист АО «Адвокатська фірма «Єфімов та партнери», Київ
Чи правомірно запроваджувати онлайн-трансляцію уроків у школі? З’ясуймо, що «говорять» про це закони про освіту

Що має бути у рюкзаку учня в умовах COVID-19

Заклад загальної середньої освіти — це заклад освіти, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері загальної середньої освіти. ЗЗСО є юридичною особою.

Заклад освіти діє на підставі власних установчих документів, які затверджує його засновник відповідно до законодавства ( Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

Держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію закладів освіти. Обсяг автономії закладів освіти визначають:

  • Закон про освіту;
  • спеціальні закони;
  • установчі документи закладу освіти.

Як бачимо, у законодавстві про освіту немає перешкод для впровадження онлайн-трансляції освітнього процесу і спрямоване воно на автономію закладів освіти. Тому слід проаналізувати установчі документи закладу. Передусім з’ясувати, чи потрібно попередньо отримати згоду на впровадження онлайн-трансляції у закладі від його засновника. Що далі робити керівнику, щоб не порушити прав учасників освітнього процесу?

Онлайн-трансляція освітнього процесу: що врахувати

Якщо розв’язання питання про впровадження онлайн-трансляції освітнього процесу належить до компетенції директора закладу освіти, то на його плечі лягає організація цього нововведення. Адже директор несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

Учасниками освітнього процесу в ЗЗСО є:

  • учні (вихованці);
  • педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі;
  • інші спеціалісти;
  • батьки або особи, які їх замінюють.

Тому запроваджуючи онлайн-трансляцію, керівник має враховувати й їхню думку. У закладі освіти, наприклад, можуть діяти органи самоврядування працівників закладу освіти, органи батьківського самоврядування тощо. Їх потрібно залучити до розгляду питання про запровадження онлайн-трансляції.

Питання можна винести на розгляд загальних зборів (конференції) колективу закладу освіти, що є вищим колегіальним органом громадського самоврядування ЗЗСО.

Потрібно проаналізувати і положення правил внутрішнього розпорядку, колективний договір. Нововведення не повинні суперечити їм.

Що ж до педагогічних працівників, то вони зобов’язані дотримуватися установчих документів і правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати посадові обов’язки. Вони мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або установчими документами закладу освіти.

Тому онлайн-трансляція не має перешкоджати їм виконувати обов’язки. Якщо покладаєте на працівників обов’язок щодо забезпечення онлайн-трансляції, то зафіксуйте це у локальних документах закладу освіти.

Як захистити права учасників освітнього процесу

Оскільки онлайн-трансляція може передбачати фіксування освітнього процесу, зокрема його збереження на певних носіях, то маєте отримати письмову згоду учасників освітнього процесу на збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації. Це дасть змогу уникнути звинувачень щодо втручання в особисте життя цих осіб.

Оскільки питання ведення онлайн-трансляції не врегульоване чинним законодавством, то за аналогією можна застосувати норми статті 307 Цивільного кодексу України. Так, фізичну особу можна зняти на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводять відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.

Так, якщо говорити про онлайн-трансляцію як відеозйомку (і тут знову аналогія, бо наврядчи хтось використовує плівку), то онлайн-трансляція уроку, який є заходом публічного характеру, може вважатися такою, що проводиться за згодою її учасників. Однак згоду можуть і відкликати.

Не можна проводити онлайн-трансляцію таємно. Тому питання щодо захисту особистих немайнових прав особи може бути об’єктом конфлікту між учасниками освітнього процесу, який потрібно буде врегульовувати в рамках законодавства.

Батьки або особи, які їх заміняють, мають право звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей, захищати законні інтереси дітей.

Резюме

Отже, перш ніж запровадити онлайн-трансляцію уроків, маєте зробити такі кроки:

1. Проаналізувати установчі та інші локальні документи закладу, щоб з’ясувати, чи перешкоджають якісь їх норми запровадженню онлайн-трансляції.

2. Погодити запровадження із засновником закладу освіти, якщо це вимагають установчі документи.

3. Винести на обговорення учасників освітнього процесу відповідну пропозицію, зокрема отримати схвалення від органу батьківського самоврядування (якщо це передбачено локальними документами).

4. Видати наказ про запровадження онлайн-трансляції. У ньому визначити мету цього заходу та його необхідність.

5. Отримати письмову згоду учасників освітнього процесу на онлайн-трансляцію.

6. Затвердити наказом положення про онлайн-трансляцію (якщо інше не передбачено установчими документами). У положенні прописати технічні особливості онлайн-трансляції, умови доступу батьків (осіб, що їх замінюють) до трансляції, гарантії недопуску сторонніх осіб до спостерігання за освітнім процесом тощо.зміст

Центральна частина статичний блок 2