Періодичність перевірок закладів освіти: нові критерії

Періодичність планових перевірок закладів освіти, які підпадають під ліцензування, визначають тепер за новими критеріями

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством освіти і науки, обласними, Київською міською державними адміністраціями:

Постановою КМУ від 31.10.2018 № 902

⇒ затверджено нові Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством освіти і науки, обласними, Київською міською державними адміністраціями

Здійснювати державний контроль (нагляд) за закладами освіти уповноважена Державна служба якості освіти.

Ліцензування освітньої діяльності

Під час ліцензування визначають спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність:

  • у сфері вищої освіти — на певному рівні вищої освіти за певною спеціальністю
  • у сфері професійно-технічної освіти — за певною професією, спеціальністю або класами класифікаційних угруповань (під час ліцензування професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві)
  • у сфері загальної середньої освіти — за певним освітнім рівнем;
  • у сфері дошкільної освіти — за певним видом дошкільної освіти.

При цьому керуються Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти, затв. постановою КМУ від 30.12.2015 № 1187.

Справи керівника на ЛИСТОПАД

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Завдання керівника закладу освіти з питань охорони праці. На який конкретних аспектах зосередитися?

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, є:

  • строк провадження ліцензіатом освітньої діяльності
  • дотримання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Ризик — це ймовірність виникнення негативних наслідків від провадження господарської діяльності та можливий розмір втрат від них, що вимірюється у кількісних та якісних показниках.

Ліцензіат — це суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження встановленого законом виду господарської діяльності.

Ліцензіати незалежно від форми власності належать до одного з трьох ступенів ризику.

Періодичність планових перевірок за ступенями ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності

Ступені ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності

Строк провадження освітньої діяльності

Дотримання вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

Періодичність планових заходів державного нагляду (контролю),
не частіше

  • високий

менше 4 років

протягом останніх трьох років, що передують плановому, допустили порушення вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

раз на 2 роки

  • середній

від 4-х до 10-ти років

протягом останніх п’яти років, що передують плановому, допустили порушення вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

раз на 3 роки

  • незначний

ліцензіати, яких не можна віднести до високого та середнього ступенів ризику

раз на 5 років

Зауважте!

Якщо ліцензіат може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, то його вважають таким, що належить до більш високого ступеня ризику з можливих.

Якщо протягом останніх трьох років, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) не виявлено фактів порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

Зауважте!

У 2018 році мораторій на планові перевірки закладів освіти продовжено, але не для всіх органів контролю, наприклад для Державної служби України з питань праці

Читайте в електронному журналі «Перевірки Держпраці: як уникнути штрафів» (можна взяти безплатний доступ до журналу на три дні)зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді