Вивчаємо англійську мову з дітьми раннього віку співаючи

Активне засвоєння дітьми іноземної мови позитивно позначається на їхньому сприйнятті та мисленні, розвиває мовленнєвий апарат, стимулює їхню увагу та творчу уяву. Особливо результативним є опанування іноземної мови у поєднанні з музикою

Тренд вивчати іноземну мову у дошкільному віці стає дедалі популярнішим. Адже відомо, що будь-яку іноземну мову діти ліпше і швидше засвоюють саме у ранньому віці — усі звуки, що чують навколо, вони всотують, як губка. Тому не варто відкладати вивчення іноземної мови до начебто сприятливіших умов свідомого віку, бо ймовірність того, що діти з віком сприйматимуть її на тому самому рівні комфорту, як і рідну, лише зменшуватиметься.

Як діяти, щоб не захворіти

Безперекладний метод

Через особливості сприймання дітей раннього віку найефективнішим для них є безперекладний метод («іноземна як рідна»). На заняттях за цим методом діти не вивчають мову, а природно засвоюють її — призвичаюються до звучання, «схоплюють» фонетичні особливості, інтуїтивно осягають закономірності побудови граматичних структур тощо. Зрештою, діти навчаються головному — думати іноземною мовою, а не перекладати подумки, як часто роблять дорослі.

Включення у заняття з вивчення англійської мови різних видів музичної діяльності дає педагогові можливість:

 • розробити комплексні вправи, у яких органічно поєднується почуте, зображене, відтворене у діях
 • викликати у дітей позитивну емоційну реакцію
 • довго утримувати їхню зацікавленість та увагу
 • активізувати у дітей процес сприймання
 • полегшити запам’ятовування дітьми нових слів та мовленнєвих зворотів.

Окрім того, за допомогою правильно дібраного музичного супроводу педагог створює необхідну атмосферу, стимулює активність дітей, емоційно врівноважує їх тощо. А максимального навчально-виховного ефекту досягають завдяки використанню музики у формі прямої дії — безпосередньому інструментальному музикуванні, співах, таночках, виконанні різноманітних рухів з музикою.

Навчаємося співаючи

Спів — один з найзручніших видів музичної діяльності для занять з англійської мови. Із жанрового розмаїття пісень нескладно обрати такі, що найліпше відповідатимуть умовам того чи того завдання або вправи.

Зручними і завжди доречними є пісні-вітання, пісні-прощання, пісні зі звуконаслідуванням і різноманітні пісні-ігри.

Пісні-вітання

Пісні-вітання на заняттях допомагають:

 • установити контакт з дітьми (а також їхніми батьками, якщо вони присутні на занятті)
 • зняти емоційне напруження
 • розвіяти почуття невпевненості і недовіри
 • швидше адаптуватися до нових умов
 • познайомитися одне з одним та з педагогом.

А якщо група нещодавно сформована, діти відчуватимуть себе вільніше. Окрім того, пісні-вітання задають заняттям певного ритму, від початку створюють доброзичливу атмосферу.

Пісня-вітання «Give me your hand!»

МЕТА:

 • засвоїти англомовні вітальні вислови «Good morning!» та «Hello!»
 • закріпити у рухах дієслова «to give», «to take», «to show», «to smile», «to dance»
 • вивчити англомовні назви частин людського тіла «hand» та «face».

ХІД:

Педагог: Hello, boys and girls!

Good morning!

Педагог показує дітям, як вітатися за руку.

Педагог: Let’s say hello and shake hands!

Діти промовляють слово «Hello!» та вітаються одне з одним за руку.

Педагог: Now let’s sing together!

Look at me and repeat!

Педагог починає співати пісню, кожен куплет якої супроводжує рухами. Діти повторюють за ним. Упродовж першого куплету всі вітаються одне з одним за руку, другого — усміхаються, повертаючись одне до одного, третього — беруться за руки й ведуть хоровод.

Пісні зі звуконаслідуванням

Завжди привабливими для дітей є пісні зі звуконаслідуванням: вони зацікавлюють, звеселяють, викликають бажання неодноразово повторювати пісню. Так педагог має змогу спрямовувати свої зусилля на розвиток у дітей:

 • уяви та образного мислення
 • мовленнєвих апарату та навичок
 • фонематичного слуху.

Пісня зі звуконаслідуванням «What animals say»

МЕТА:

 • вивчити з дітьми англомовні назви таких тварин: «cat», «dog», «mouse», «cow», «bird», «pig», «frog», «wolf».

МАТЕРІАЛИ:

 • великі яскраві картинки, на яких зображені окремо: кіт, собака, мишеня, корова, будь-який птах, поросятко, жабка, вовк.

ХІД:

Педагог: Children, do you love animals?

Do you know what they say?

Let’s look at the pictures and sing together.

Педагог співає пісню і одночасно демонструє зображення відповідних тварин. Діти підспівують педагогу і намагаються повторити слова.

Пісні-ігри

Особливе значення на заняттях мають пісні-ігри, позаяк відповідають прагненням дітей до руху та забавок.


Зверніть увагу!

Діти раннього віку не потребують надто рухливих ігор — вони здебільшого спостерігають, копіюють та наслідують. Тож доцільно пропонувати вправи, де в ігровій формі відтворена певна ситуація, дія, як-от саджання квітів, кермування авто тощо.


Саме пісня є чинником, що:

 • наповнює ігровий процес життєвою енергією
 • впорядковує рухи дітей, підказує їм послідовність дій
 • спрямовує фантазію.

Пісня-гра «In my garden»

МЕТА:

 • засвоїти дієслова «to grow», «to plant», «to dig», «to pack»; іменники «garden», «flower», «ground», «hole»; числівники «one», «many»
 • закріпити у рухах дієслова «to grow», «to plant», «to dig», «to pack».

МАТЕРІАЛИ:

 • три картки, на одному боці кожної з яких зображено одну квітку — троянду, лілію, тюльпан, а на другому — багато тих самих квіток.

ХІД:

Педагог: Boys and girls, let’s plant some flowers!

Look, what beautiful flowers we have.

This is a rose, and these are many roses.

This is a lily, and these are many lilies.

This is a tulip, and these are many tulips.

Педагог показує дітям одну за одною три картки з квітами, називаючи їх. При цьому звертає увагу дітей на кількість зображених квітів — одна квітка чи багато квітів. Діти голосно виголошують назви квітів.

Педагог: Now let’s plant them!

Dig a hole in the ground.

Plant a flower.

Now pack the ground with your hands.

Кожну свою фразу педагог супроводжує рухами, які відтворюють процес садіння квітів: «викопує» ямку у землі («Dig a hole in the ground»), «саджає» у неї квітку («Plant a flower»), «пригортає» квітку землею («Now pack the ground with your hands»). Діти повторюють рухи педагога.

Педагог: Wonderful!

Now let’s turn on the music and sing together.

Педагог співає пісню та імітує процес саджання квітів. Діти підспівують і копіюють рухи педагога.

Пісні-прощання

Будь-яке заняття потребує логічного завершення, і цю роль чудово виконують пісні-прощання. Завдяки таким пісням педагог має змогу:

 • врівноважити дітей після ігор
 • закріпити позитивне враження від заняття
 • викликати бажання зустрітися знову.

Пісня-прощання «Bye, bye, bye, goodbye!»

МЕТА:

 • навчити дітей англомовним прощальним висловам «Bye», «Goodbye»
 • закріпити вислів «Goodbye» у рухах.

ХІД:

Педагог: Well, our lesson is over!

It’s time for a goodbye-song.

Let’s say goodbye to each other!

Let’s sing together, look at me and repeat!

Педагог співає пісню і супроводжує її відповідними до тексту рухами. Діти підспівують і повторюють рухи педагога.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді