Вибір програми для надання додаткової освітньої послуги у дошкільному закладі

Формування методичної бази для органiзацiї роботи груп з додатковими освiтнiми послугами вiдбувається на основi програм розвитку дітей дошкільного віку. Розглянемо види програм

Відповідно до листа МОН України «Щодо надання додаткових освітніх послуг в дошкільних навчальних закладах» від 23.11.2015 № 1/9-560 (далі — Лист №1/9-560) зміст додаткових освітніх послуг визначається локальними програмами, що складаються керівниками гуртків (авторською групою) на основі власної педагогічної діяльності та іншими програмами, затвердженими в установленому порядку.

У листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про розроблення програм для дошкільної освіти» від 28.02.2013 № 1/9-152 (далі — Лист № 1/9-152) розглянуто процедуру підготовки та використання програм.

Зокрема, у Листі № 1/9-152 зазначено, що відповідно до концептуальних засад укладання розрізняють програми традиційні, інноваційні та альтернативні.

За спрямованістю на реалізацію розвивальних, виховних, навчальних цілей освіти, змістовими складовими і наповненням розрізняють комплексні та парціальні програми.

Комплексні програми розробляють відповідно до Базового компонента дошкільної освіти.

Парціальні програми поглиблено висвітлюють один або декілька близьких змістових компонентів, напрямів за освітніми лініями, видами діяльності, лініями розвитку тощо. Вони доповнюють зміст інваріантної та (чи) варіативної складової чинних комплексних програм і є додатковими до них.

Парціальні програми використовують для організації діяльності дошкільних закладів і груп за певним пріоритетним напрямом (наприклад, художньо-естетичним, фізкультурно-оздоровчим, пізнавальним, етнокультурним, комунікативно-мовленнєвим).

За рівнем упровадження розрізняють загальноукраїнські, регіональні, локальні програми.

Локальні програми затверджує науково-методична рада на рівні місцевого органу управління освіти мають обмежене використання в окремих навчальних закладах (відповідно до Листа № 1/9-560). Їх застосовують для організації додаткових освітніх послуг у формі гуртків, студій, секцій. Локальні програми можуть бути з різних освітніх ліній. Перегляд програм здійснюється один раз на п’ять років.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді