Інструктажі з питань охорони праці у навчальному закладі: види та вимоги до проведення

Інструктажі з питань охорони праці є складовою частиною навчання з питань охорони праці. Працівники навчальних закладів — під час прийняття на роботу та періодично — зобов’язані проходити такі інструктажі. З огляду на характер і час проведення розрізняють конкретні види інструктажів з питань охорони праці

У навчальному закладі розроблюють локальне положення про навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці. В окремому розділі цього положення визначають порядок проведення інструктажів з питань охорони праці. Також раз на три роки складають плани-графіки проведення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці.

Обидва документи затверджує керівник навчального закладу.

Допускати до роботи працівників, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці заборонено.

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяють на:

  • вступний
  • первинний
  • повторний
  • позаплановий
  • цільовий.

Розглянемо докладніше вимоги до їх проведення у таблиці.

Види інструктажів з питань охорони праці та вимоги до їх проведення

Вступний Первинний Повторний Позаплановий Цільовий
Умови, за яких необхідно проводити

Прийняття до навчального закладу працівника на постійну або тимчасову роботу (незалежно від його освіти, стажу та посади)
 

Прибуття до навчального закладу працівника, який бере безпосередню участь у навчально-виховному та виробничому процесі або виконує інші роботи для цього навчального закладу

Прийняття працівника до навчального закладу на постійну чи тимчасову роботу

Переведення з одного структурного підрозділу навчального закладу до іншого

Покладення на працівника обов’язків виконувати нову для нього роботу

Відрядження з іншої установи чи закладу освіти працівника, який бере безпосередню участь у навчально-виховному або виробничому процесі

У строки, визначені нормативно-правовими актами з охорони праці, які діють у галузі, або роботодавцем з огляду на конкретні умови праці, але не рідше ніж:

– раз на три місяці — для робіт із підвищеною небезпекою

– раз на шість місяців — для решти робіт

Введення в дію нових або перегляд чинних нормативно-правових актів з охорони праці, внесення змін і доповнень до них

Зміна технологічного процесу, заміна або модернізація устаткування, приладів та інструментів, інших чинників, що впливають на стан охорони праці

Порушення працівником вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо

Перерва у роботі працівника більш ніж 30 к. дн. — для робіт із підвищеною небезпекою, а для решти робіт — понад 60 к. дн.

У разі ліквідації аварії або стихійного лиха

Проведення робіт, на які відповідно до законодавства оформлюють наряд-допуск, наказ (розпорядження)

Особа, яка проводить Спеціаліст служби охорони праці відповідного органу управління освітою або інша особа відповідно до наказу (розпорядження) керівника навчального закладу, на яку покладено цей обов’язок і яка в установленому порядку пройшла навчання та перевірку знань з питань охорони праці Безпосередній керівник робіт працівника
Внесення записів про проведені інструктажі

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників

Наказ про прийняття працівника на роботу

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці
Особливості проведення Використовують сучасні технічні засоби навчання, навчальні та наочні посібники за програмою, яку затверджує керівник навчального закладу На робочому місці індивідуально або з групою осіб одного фаху за розробленими і затвердженими в установленому порядку інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт На робочому місці індивідуально з кожним працівником, з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу На робочому місці індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст інструктажу визначають у кожному окремому випадку залежно від обставин, що зумовили його проведення На робочому місці індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначають залежно від виду робіт, що слід виконати

Примітка. На відміну від вступного інструктажу, інструктажі з питань охорони праці на робочому місці — первинний, повторний, позаплановий, цільовий — проводить не фахівець з охорони праці навчального закладу, а безпосередній керівник робіт працівника. Тому саме він вносить записи до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Пройдете онлайн-тест щодо проведення інструктажів з питань охорони праці?зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді