Оплата праці водія шкільного автобуса та вихователя загальноосвітнього навчального закладу

Забезпечуючи пільговий проїзд учнів, вихованців та педагогічних працівників до місця навчання й додому, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають передбачати на це відповідні видатки. Розглянемо, з яких джерел оплачувати працю водія шкільного автобуса та вихователя, який супроводжуватиме учнів під час перевезень

Державну цільову соціальну програму «Шкільний автобус» затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 № 31. Її фінансують з державного і місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування Програми уточнюють щороку під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів, відповідальним за виконання завдань і заходів Програми.

Пільговий проїзд шкільним автобусом

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати пільговий проїзд учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів. Відповідні норми передбачені частинами першими статті 14 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII та статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV.

Статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 № 280/97-ВР визначено, що до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить забезпечення пільгового проїзду учнів та педагогічних працівників до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, за рахунок видатків відповідних місцевих бюджетів.

Як свідчать дані статистики, на початок 2015/2016 навчального року за програмою «Шкільний автобус» організовано підвезення 233 950 дітей міських поселень та сільської місцевості, які проживають на відстані понад 3 км від закладу і потребують підвезення до школи. При цьому підвезення до школи потребувало загалом 305 783 учнів.

Станом на 08.08.2016 в Україні закуплено 326 шкільних автобусів.

Введення посади вихователя

У разі організованого підвезення учнів шкільним автобусом відповідно до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205, у штатних розписах шкіл для супроводу дітей додатково вводиться 0,5 посади вихователя на один автобус незалежно від кількості шкіл, що обслуговує автобус.

Працю вихователів загальноосвітніх навчальних закладів оплачують відповідно до додатка 6 до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557. Приміткою до цього додатка визначено, що тарифні розряди вихователів поширюються на всі типи навчальних закладів, крім зазначених у додатку 9, яким передбачена посада вихователя для дошкільних навчальних закладів.

Тобто розмір оплати праці вихователя, який супроводжуватиме учнів під час перевезення, визначатимуть у діапазоні 8-12-го тарифних розрядів з огляду на кваліфікаційну категорію, присвоєну педагогічному працівникові за результатами атестації.

Оплата праці вихователів здійснюється за рахунок освітньої субвенції, яка відповідно до статті 1032 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI спрямовується на оплату поточних видатків загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема й заробітної плати працівників, а водіїв шкільних автобусів — як за рахунок освітньої субвенції, так і з місцевих бюджетів.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати


За матеріалами Управління соціально-економічного захисту Профспілки працівників освіти і науки Українизміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді