Робота з батьками в дитячому садку: покроковий алгоритм

18 кроків, які допоможуть перетворити батьків майбутніх дошкільників у ваших партнерів та помічників. Алгоритм роботи з батьками у молодшій групі

 

Дізнайтеся, як організувати роботу з батьками, діти яких відвідуватимуть молодшу групу.

Як відповідати на закиди батьків

Крок 1

Вивчіть нормативно-правову базу, що визначає алгоритм організації роботи з батьками

Крок 2

Ознайомте педагогічний колектив з нормативно-правовою базою, що визначає алгоритм організації роботи з батьками

Крок 3

Оформіть стенд з інформацією для батьків

Крок 4

Перегляньте списки з іменами дітей, які проживають у будинках, закріплених за вашим закладом, з’ясувавши місце отримання дошкільної освіти дітьми

Крок 5

Ознайомте батьків з нормативно-правовою базою закладу дошкільної освіти, що регламентує умови зарахування, перебування та відрахування дітей, а також зі Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу, який визначає права та обов’язки батьків

Крок 6

Ознайомте батьків з програмами, за якими реалізується освітній процес у закладі дошкільної освіти

Крок 7

Перевірте правильність оформлення медичних документів, зокрема:

  • довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря
  • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення

Крок 8

Внесіть дані про зараховану дитину до дитсадка до Журналу прибуття (вибуття)

Крок 9

Познайомте батьків з вихователями та помічником вихователя групи, до якої зараховується дитина

Крок 10

Забезпечте медичний та психолого-педагогічний супровід дитини в адаптаційний період

Крок 11

Проведіть анкетування батьків, аби з’ясувати питання, які їх турбують, та виявити умови виховання дітей у сім’ї тощо

Крок 12

Проінформуйте батьків щодо організованих для співпраці з ними форм роботи (консультаційна служба, батьківський клуб тощо)

Крок 13

Проведіть батьківські збори для ознайомлення батьків з основними напрямами діяльності закладу дошкільної освіти, з планом роботи, діяльності ради закладу, піклувальної ради, організацією харчування тощо

Крок 14

Проведіть День відкритих дверей

Крок 15

Залучіть батьків, які виховують дітей удома, до заходів, що проводяться у дитячому садку

Крок 16

Укладіть за потреби договори з батьками про надання додаткових освітніх послуг їхнім дітям

Крок 17

Проведіть за потреби анкетування батьків щодо якості надання їхнім дітям додаткових освітніх послуг

Крок 18

Дізнайтеся пропозиції батьків щодо поліпшення діяльності закладу освіти під час індивідуальної бесіди

Робота з батьками | молодша групаСкачайте алгоритм роботи з батьками молодших дошкільників

 

Робота з батьками: молодша група

Умови ефективної співпраці закладу дошкільної освіти з батьками:

  • відповідність запитам батьків
  • урахування батьківського досвіду виховання
  • спонукання батьків до активної участі в процесі навчання та виховання дитини
  • створення атмосфери взаємної поваги всіх учасників освітнього процесу
  • забезпечення можливості негайного використання отриманих знань на практиці.

Батьківські збори в дитячому садку

Дізнайтеся про форми роботи з батьками в закладі дошкільної освіти

Форми роботи з батьками | інфографіка

 

 

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді