Контролюємо відвідування учнів у школі

Скористайтеся рекомендаціями, що допоможуть проконтролювати відвідуваність занять учнями й провести профілактичну роботу щодо запобігання пропускам

Стан відвідування учнями навчальних занять постійно має бути на контролі заступника директора школи. Заслуховувати підсумки роботи з цього питання можна на засіданні педагогічної ради, засіданні методичного об’єднання класних керівників.

Щоб оцінити, як учні відвідують заняття на початку навчального року, скористайтеся готовим зразком аналітичної довідки. За її допомогою зможете виявити класи, у яких учні пропускають уроки без поважних причин, і вибудувати профілактичну роботу зі зменшення кількості прогулів. Контрольні перевірки проведіть також у грудні та квітні.

Довідка контролю відвідування занять: скачати

Перевірте класні журнали. З’ясуйте, скільки пропусків занять було через хворобу, а скільки без поважної причини. Відобразіть результати в аналітичній таблиці. На основі результатів виокремте ті класи, де найбільше прогулів.

Проведіть співбесіду з класними керівниками. Обговоріть, як вони ведуть щоденний моніторинг відвідування та якими методами борються з прогульниками. Важливо спільно з учителями й соціальним педагогом визначити головні причини пропусків занять учнями та визначити вектор роботи, щоб зменшити кількість прогулів.

Запропонуйте профілактичні заходи. Порекомендуйте класним керівникам урізноманітнити форми виховної роботи, щоб підвищити мотивацію учнів до навчання, та провести батьківські збори або індивідуальні бесіди з батьками щодо пропусків занять без поважних причин.

Дії школи в разі відсутності учня без поважних причин

У разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин заклад освіти невідкладно надає відповідному територіальному органу Націо­нальної поліції та службі у справах дітей дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти. Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджують відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмовим поясненням батьків (одного з батьків) учня чи інших законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або учня (для повнолітніх учнів), що зберігаються в його особовій справі протягом поточного навчального року (п. 13 Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, постанова КМУ від 13.09.2017 № 684). Відповідна норма міститься також у Положенні про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН від 08.09.2020 № 1115). Так, якщо під час дистанційного навчання батьки не виконують своїх обов’язків щодо забезпечення здобуття дитиною освіти, зокрема не забезпечують участь дитини в освітньому процесі протягом 10 робочих днів підряд з невідомих причин, заклад освіти інформує про це відповідну службу у справах дітей (пункт 13 розділу І відповідного Положення).

Джерело: стаття журналу Заступник директора школизміст

Сертифікація в системі базової освіти