Як провести цікавий і корисний методичний захід

Автор
головний редактор Вищої школи освітнього менеджменту, канд. пед. наук
Як опанувати інтерактивні техніки роботи з педагогами та підготувати інтерактивний методичний захід

Кожен завуч мріє про дружний, творчий педагогічний колектив з потужним інноваційним потенціалом. Але як цього домогтися? Пропонуємо «нашпигувати» методичні заходи інтерактивами. Адже під час взаємодії з колегами найліпше засвоюється нова інформація, формуються корисні вміння, а головне — продукуються інноваційні ідеї. Тож як правильно застосовувати різні інтерактивні техніки та вправи, щоб вони «оживили» методичну роботу й стали максимально корисними для педагогів?

Вісім інтерактивних технік для методичних заходів

Проаналізуйте професійну компетентність педагогів

Щоб вибудувати ефективну й цікаву методичну роботу, проаналізуйте рівень професійної компетентності педагогів.

Скористайтеся готовим інструментарієм, який є у журналі «Заступник директора школи»:
• діагностична картка «Рівень розвитку професійної компетентності педагога»;
• бланк самоаналізу педагогічної діяльності;
• анкета для педагогів «Чи готовий я працювати з творчо обдарованими дітьми».
 

За потреби розробіть власний інструментарій, що дасть змогу продіагностувати професійну компетентність педагогічного колективу. Поспілкуйтеся з педагогами й дізнайтеся їхнє ставлення до педагогічних інновацій. Так ви матимете змогу передбачити ймовірні ускладнення під час подальшої роботи за цим напрямом.

На професійне зростання педагога впливають його переконання, адаптивність і технологічний потенціал. Оцінюйте його за трьома компонентами (схема).

Як провести цікавий і корисний методичний захід

Технологічний потенціал педагога

Після діагностики сплануйте методичну роботу. Передбачте в плані й традиційні методи роботи, й інтерактивні. Заплануйте методичні заходи для підвищення професійної компетентності педагогів-початківців, досвідчених фахівців, педагогів-новаторів, а також загальні методичні заходи.

 

 

Удосконалюйте комунікативні навички

Педагоги з недостатньо розвиненою комунікабельністю швидко втомлюються, часто відчувають роздратованість, що ускладнює їхню професійну діяльність. Тому систематично «прокачуйте» комунікативні навички педагогічних працівників. Це можна зробити двома способами.

Перший спосіб — проводьте тренінги спілкування, під час яких педагоги, взаємодіючи між собою, оптимізують комунікативні можливості. Організуйте також соціально-психологічні тренінги, спрямовані на розвиток адекватного самооцінювання, рефлексії, емпатії, толерантності, вміння спілкуватися, конструктивно висловлювати думки й почуття, розв’язувати конфлікти, підтримувати приязні взаємини з оточенням.

Проведіть із педагогами семінар-практикум на тему «Психолого-педагогічні основи спілкування педагога з учнями».
 

Другий спосіб — застосовуйте інтерактивні техніки в усіх формах методичної роботи. Під час педагогічних заходів педагоги активно комунікуватимуть, і це активізуватиме їхній комунікативний потенціал. Практика доводить, що другий спосіб дієвіший, адже фактично дає змогу «одним пострілом убити двох зайців»: і методичну допомогу за темою заходу отримати, і комунікативні навички «підтягнути». Проте вибір залишається за вами.

Розробляйте методичні заходи самостійно

Напевно у вашому методичному кабінеті є чимало розробок педагогічних заходів на різні теми. Інтернет також видає багато результатів за відповідним пошуковим запитом. Але найліпше розроб­ляти педагогічні заходи самостійно, адже лише так вони сповна відповідатимуть вашим потребам. Як це робити? Розгляньмо на прикладі кількох методичних заходів.

Семінар-практикум

Одна з поширених групових форм роботи — семінар-практикум. Підготувати відповідну розробку нескладно, якщо знати основні принципи, мати під рукою типові вправи та інтерактивні техніки, які використовують під час різних етапів роботи: знайомства, визначення очікувань, збагачення знань та формування вмінь і навичок, рефлексії тощо.

Проведіть семінар-практикум для педагогів на тему «Організація ігрової діяльності учнів початкових класів». Для обговорення гри як методу навчання використайте техніку «карусель». Під час основ­ної частини запропонуйте педагогам рольову гру «Принципи організації ігрової діяльності під час уроку». Насамкінець проведіть аукціон ідей щодо того, як урізноманітнити ігровий досвід учнів.
 

Вправи для знайомства, визначення очікувань, об’єднання учасників у групи, проведення рефлексії, вправи-криголами використовуйте як конструктор. Варіюйте їх з огляду на тему і мету заходу — і матимете цікаві авторські розробки, що максимально відповідають потребам вашого педагогічного колективу.

Педагогічна година

Звична для всіх щотижнева педагогічна година може стати нестандартним заходом, якщо збагатити її інтерактивними техніками та вправами. Приміром, ви запланували педагогічну годину на тему «Оптимізація освітнього середовища школи». Замість нудних доповідей, проведіть її у формі ділової гри.

*Ідеться про технологію розв’язання винахідницьких завдань.

Під час методичних заходів пропонуйте педагогам малювати поняття «життя», «віра», «свобода», розв’язувати завдання за технологією ТРВЗ* тощо. Це стимулює педагогів творчо і нестандартно розв’язувати складні питання.
 

Періодично під час педагогічних годин проводьте з колективом вправи, що запобігають професійному вигоранню, та мотиваційні заходи.

Майстер-клас

Організувати обмін перспективним досвідом та активізувати творчий потенціал педагогів допоможе цикл майстер-класів у формі методичної естафети. Збагатіть кожен захід циклу інтерактивними техніками й матимете якісний результат спільної діяльності. Наприклад, методичну естафету  «Від творчого прийому — до творчого заняття» проведіть у три етапи.

Які етапи методичної естафети

Під час естафети створіть портрет творчого педагога — опишіть його професійні й особистісні якості, навички. А ще ліпше — намалюйте такий портрет! Оцінюйте результати роботи не загалом, а конкретно, акцентуйте увагу на нестандартних думках.

Не ставте за мету вивести єдину модель — хай це буде творча робота педагогів у групах без вказівок і обмежень. Результат — різні за концепцією, жанром і стилем роботи портрети, які розкривають образ творчого педагога так, як педагоги його бачать.

Варіюйте інтерактивні техніки

 

Не зупиняйтеся на досягнутому й постійно опановуйте нові інтерактивні техніки. Науковці визначають два основні види таких технік: організаційно-спрямувальні та змістовно-смислові. Розгляньмо їх детальніше.

Організаційно-спрямувальні

Завдання організаційно-спрямувальних інтерактивних технік — залучити учасників до колективної діяльності, цікаво розпочати й логічно завершити захід, послідовно переходити від однієї частини до іншої, створювати комфортні умови діяльності для учасників, підтримувати їхню активність тощо.

Організаційно-спрямувальні техніки використовують під час етапів заходу, як-от:

 • організаційно-підготовчий;
 • визначення очікувань учасників;
 • розроблення правил групової роботи;
 • знайомство;
 • основний блок заходу, коли слід зняти емоційне напруження, «розтопити кригу»;
 • об’єднання у малі групи, пари тощо.

Приклади вправ для різних етапів методичного заходу ви можете знайти в журналі «Заступник директора школи». Під час розроблення власних заходів, використовуйте їх як конструктор.

Змістовно-смислові

Завдання змістовно-смислових інтерактивних технік — безпосередньо розв’язувати проблему, досягати цілей, поставлених перед заходом.

До змістовно-смислових належать техніки, як-от:

 • заповнення робочих листків;
 • мозковий штурм;
 • дискусія з відкритим фіналом;
 • аналіз професійних ситуацій;
 • рольові ігри;
 • ділові ігри тощо.

Інтерактивні техніки та форми роботи спонукають учасників методичного заходу не лише опрацьовувати інформацію, а й аналізувати теоретичні джерела й практичний досвід, дискутувати в групах і рефлексувати щодо власної діяльності.

Підтримуйте зворотний зв’язок

Будь-який вияв творчості пов’язаний з ризиком: письменник ризикує, коли віддає рукопис до друку, художник — коли влаштовує виставку, актор — коли виходить на сцену, підприємець — коли починає новий проєкт. А ризик пов’язаний із зоною комфорту. Якщо ми виходимо за її межі, навіть ненадовго, маємо шанси на успіх.

Педагог теж виходить із зони комфорту, коли бере участь у різних професійних заходах. Звісно, це інколи викликає деякий спротив у колективі. Тому тримайте зворотний зв’язок і роз’яснюйте педагогам, чим участь в інтерактивних вправах буде їм корисною, навіщо «приміряти на себе» нетипові ролі, для чого розв’язувати творчі завдання непедагогічного змісту тощо.

Скористайтеся нашими порадами та збагатіть систему методичної роботи цікавими інтерактивними техніками.

 

Джерело: стаття журналу «Заступник директора школи»

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді