Оформлення наказу про проведення щорічної інвентаризації у ДНЗ

Дошкільні навчальні заклади проводять інвентаризацію активів i зобов’язань, під час якої перевіряють та документально підтверджують їх наявність, стан i оцінку (cт. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV)

Інвентаризацію проводить інвентаризаційна комісія у присутності матеріально відповідальної особи. Комісію утворюють:

  • завідувач дошкільного закладу (очолює її)
  • представники апарату управління установи
  • представники бухгалтерської служби
  • досвідчені працівники, які знають об’єкт інвентаризації, ціни та первинний облік.

Завідувач ДНЗ має видати наказ про інвентаризацію, який складає у довільній формі. У наказі зазначають:

  • склад інвентаризаційної комісії
  • порядок проведення
  • термін проведення
  • перелік документації, яку необхідно оформити.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Наказ про проведення щорічної інвентаризації в ДНЗ

Наказ про проведення щорічної інвентаризації ДНЗзміст

Сертифікація в системі базової освіти