Інвентаризаційні комісії в навчальних закладах

Основне завдання інвентаризації навчального закладу — перевірити наявність і стан майна, коштів і фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Для проведення інвентаризації в органі управління освітою створюють центральну інвентаризаційну комісію, а в навчальних закладах — місцеві інвентаризаційні комісії

Центральна інвентаризаційна комісія

Центральна інвентаризаційна комісія проводить інвентаризацію:

  • матеріальних цінностей і грошових коштів, які належать централізованій бухгалтерії та органу управління освітою, при якому вона створена
  • коштів у розрахунках і бланків суворої звітності

Також центральна інвентаризаційна комісія керує роботою місцевих інвентаризаційних комісій. Згідно з рішенням керівника органу управління освітою (якщо, зокрема, встановлено серйозні порушення правил проведення інвентаризації):

  • проводить повторні повні інвентаризації
  • розглядає пояснення, отримані від осіб, які допустили недостачі чи псування цінностей, а також інші порушення
  • дає пропозиції про порядок урегулювання виявлених недостач і втрат від псування цінностей

Місцеві інвентаризаційні комісії

Місцеві інвентаризаційні комісії, створені у навчальних закладах, мають такі завдання:

  • здійснювати зняття фактичних залишків матеріальних цінностей
  • звіряти наявність вказаних цінностей із даними бухгалтерського обліку
  • складати свої висновки про виявлені недостачі та надлишки
  • вносити пропозиції з питань упорядкування приймання, зберігання та відпуску матеріальних цінностей, покращення обліку та контролю за їх збереженням


зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді