Дії у разі виникнення пожежі в школі

У разі виникнення пожежі дії працівників навчального закладу, залучених до її гасіння, мають бути спрямовані на убезпечення людей, перш за все дітей, їх евакуацію та порятунок

Пожежна безпека в умовах воєнного стану: як організувати

Дії вчителя при пожежі в школі

Учитель, як і будь-який інший працівник навчального закладу, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, підвищення температури в приміщенні тощо), зобов’язаний вжити такі дії при пожежі:

 • негайно повідомити про це пожежну охорону (чітко назвати адресу об’єкта, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище)
 • задіяти систему сповіщення людей про пожежу
 • розпочати евакуацію людей з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації та залучити до цього інших осіб
 • сповістити про пожежу керівника навчального закладу або працівника, що його заміщує
 • організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів для гасіння пожежі наявними в навчальному закладі засобами пожежогасіння

Дії директора школи при пожежі

Керівник закладу освіти або працівник, що його заміщує, який прибув на місце пожежі, зобов’язаний:

 • перевірити, чи повідомлено пожежну охорону про виникнення пожежі
 • керувати евакуацією людей та гасінням пожежі до прибуття пожежних підрозділів

→ Інструктажі з пожежної безпеки в закладі освіти: як проводити за новим порядком

У разі загрози для життя людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили і засоби

 • організувати перевірку наявності всіх учасників освітнього процесу, евакуйованих з будівлі, за списками і журналами обліку навчальних занять
 • виділити для зустрічі пожежних підрозділів особу, яка добре знає розміщення під’їзних шляхів та вододжерел
 • перевірити включення в роботу автоматичної (стаціонарної) системи пожежогасіння
 • вилучити з небезпечної зони всіх працівників та інших осіб, не зай­нятих евакуацією людей та ліквідацією пожежі
 • викликати медичну та інші служби у разі потреби
 • припинити всі роботи, не пов’язані з ліквідацією пожежі
 • організувати відключення мереж електро- і газопостачання, зупинку систем вентиляції та кондиціонування повітря і провести інші заходи, що запобігають поширенню пожежі
 • убезпечити людей, які беруть участь в евакуації та гасінні пожежі, від можливих обвалів конструкцій, дії токсичних продуктів горіння і підвищеної температури, ураження електрострумом тощо
 • організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місця їх складування і забезпечити, за потреби, їх охорону
 • інформувати керівника пожежного підрозділу про наявність людей у будівлі.

 

Дії під час евакуації та гасіння пожежі

Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно:

 • з урахуванням обстановки, що склалася, визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи і виходи до безпечної зони у найкоротший термін
 • ліквідувати умови, що сприяють виникненню паніки. З цією метою працівникам навчального закладу не можна залишати дітей без нагляду з моменту виявлення пожежі та до її ліквідації
 • евакуацію людей починають із приміщення, у якому виникла пожежа, і суміжних з ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і продуктів горіння. Дітей молодшого віку слід евакуювати в першу чергу
 • у зимовий час, на розсуд осіб, які здійснюють евакуацію, діти старших вікових груп можуть заздалегідь одягтися або взяти теплий одяг із собою, а дітей молодшого віку слід виводити або виносити, загорнувши в ковдри або інші теплі речі
 • ретельно перевірити всі приміщення, щоб унеможливити перебування у небезпечній зоні дітей, які сховалися під ліжками, партами, у шафах або інших місцях
 • виставити пости безпеки на входах у будівлю, щоб унеможливити повернення дітей і працівників до будівлі, де виникла пожежа
 • у разі гасіння у першу чергу забезпечують сприятливі умови для безпечної евакуації людей
 • утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла, щоб вогонь і дим не поширилися до суміжних приміщень

Залишаючи приміщення або будівлю навчального закладу, що постраждали від пожежі, потрібно зачинити за собою всі двері та вікна.

 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді