Які інструктажі з питань охорони праці проходять працівники дошкільних закладів

Автор
провідний фахівець з охорони праці та безпеки життєдіяльності Інституту модернізації змісту освіти
Із листа до редакції: «Де і з якою періодичністю працівники дошкільного навчального закладу мають проходити інструктажі з питань охорони праці? Чи потрібно засвідчувати проходження цих інструктажів підписом у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці?»

Інструктажі з питань охорони праці з працівниками дошкільного навчального закладу проводить особа, на яку наказом керівника покладено обов’язок їх проводити.

⇒ Вступний інструктаж працівників з охорони праці в закладі освіти

Інструктажі з питань охорони праці з керівниками навчальних закладів, зокрема й дошкільних, проводить особа, призначена наказом керівника органу управління освітою, якому підпорядкований навчальний заклад (районний, міський відділ освіти тощо) (далі — відповідальна особа).

Порядок проведення інструктажів унормовано Положенням про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304.

Вихідні та робочі 2020

Працівники дошкільного навчального закладу проходять такі інструктажі з питань охорони праці, як:

  • вступний
  • первинний
  • повторний
  • позаплановий
  • цільовий

Вступний інструктаж проводять під час прийому на роботу. Його реєструють у Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників, що зберігає відповідальна особа. Вступний інструктаж проводять за програмою, затвердженою керівником навчального закладу (відповідного органу управління освітою — для керівників закладів).

Первинний інструктаж проводить відповідальна особа з працівниками до початку роботи на робочому місці, тобто в навчальному закладі, за інструкціями з охорони праці для конкретного виду робіт або професії, затвердженими керівником навчального закладу. Питання, вміщені в таких інструкціях, мають висвітлювати вимоги безпеки до початку роботи, під час роботи, після її закінчення та в аварійних (екстремальних) ситуаціях.

Первинний інструктаж з керівником навчального закладу проводить відповідальна особа органу управління освітою, якому підпорядкований навчальний заклад.

Реєструють первинний інструктаж у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Працівник, із яким провели інструктаж, засвідчує його проходження своїм підписом у цьому журналі.

Повторний інструктаж з питань охорони праці проводять через шість місяців після первинного і періодично один раз на шість місяців за інструкціями з охорони праці, за якими здійснюють первинний інструктаж (окрім робітників, які працюють на роботах із підвищеною небезпекою — у такому разі повторні інструктажі проводять один раз на три місяці).

Факт проведення повторного інструктажу з охорони праці також засвідчують у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Позаплановий інструктаж з охорони праці проводять у разі порушення вимог нормативно-правових актів або ж у разі нещасних випадків, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо, перерви в роботі працівника більше, ніж на 60 днів. Реєструють цей інструктаж так само, як первинний і повторний.

Цільовий інструктаж з охорони праці проводять з працівниками дошкільного навчального закладу за потреби, наприклад у разі проведення певних робіт (ремонт, облаштування території навчального закладу тощо).

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді