Гриземо граніт термінології з оплати праці

З початку року в законодавстві щодо оплати праці відбулися зміни, якими по-новому розтлумачили поняття «мінімальна заробітна плата», а також передбачили новий порядок формування тарифної сітки оплати праці. Що нині означають ключові поняття в оплаті праці
Зміст статті:

Основні зміни наприкінці 2016 року стосувалися:

Заробітна плата

Це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Стаття 1 Закону про оплату праці

Мінімальна заробітна плата

Це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Стаття 3 Закону про оплату праці

У 2017 році мінімальну з/п визначено на рівні 3200 грн.

Основна заробітна плата

Це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

Стаття 2 Закону про оплату праці

Додаткова заробітна плата

Це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Стаття 2 Закону про оплату праці

Посадовий оклад

Це розмір місячної платні керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, встановлюваної їм залежно від посади, яку вони обіймають, відповідно до затверджених централізовано схем посадових окладів.

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. «Фінансово­-економічний словник», К., 2007

Тарифна ставка

Це елемент тарифної сітки, який визначає годинний (денний або місячний) розмір оплати праці працівника в залежності від складності виконуваних робіт або його кваліфікації (присвоєного йому тарифного розряду).

Методичні рекомендації щодо оплати праці працівників малих підприємств, схвалені наказом Мінсоцполітики від 13.08.2004 № 186

Надбавки та доплати

Це законодавчо гарантовані або нормативно обумовлені додаткові виплати працівникам, які пов’язані з особливостями та умовами праці, а також особистими якостями працівників.

Методичні рекомендації щодо оплати праці працівників малих підприємств, схвалені наказом Мінсоцполітики від 13.08.2004 № 186

Премія

Це вид додаткової, понад основну, заробітної плати, що виплачують за поліпшення основних показників колективної та індивідуальної праці працівників, а також кінцевих загальних результатів виробничої, підприємницької, торговельної або комерційної діяльності.

Методичні рекомендації щодо оплати праці працівників малих підприємств, схвалені наказом Мінсоцполітики України від 13.08.2004 № 186

Те саме про оплату праці,
але в плакаті

Оплата праці в закладі освіти: Глосарій & Плакатзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді