Нагадайка про те, як укладають трудові договори з працівниками

У покроковій інструкції — що з’ясувати і на що звернути увагу перед тим, як укласти трудовий договір із працівником, який претендує на посаду в дошкільний навчальний заклад

Трудовий договір укладають, щоб означити домовленість між працівником та роботодавцем про те, що обидві сторони беруть на себе зобов’язання:

  • працівник:

– виконувати роботу, передбачену угодою

– підпорядковуватися внутрішньому трудовому розпорядкові

  • роботодавець:

– виплачувати працівникові заробітну плату

– забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін.

Порядок укладення трудового договору

КРОК 1

З’ясуйте, чи має працівник усі документи, необхідні для прийняття на роботу.

КРОК 2

Прогляньте паспорт.

КРОК 3

Перевірте трудову книжку.

КРОК 4

Перевірте за потреби документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію).

КРОК 5

Запитайте документ про стан здоров’я, якщо це необхідно для виконання певних видів робіт.

Для роботи в дошкільних навчальних закладах подають медичний висновок про відсутність протипоказань.

КРОК 6

Перевірте за потреби інші документи. Це можуть бути довідка державної податкової служби про присвоєння ідентифікаційного номера фізичній особі, свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування тощо.

КРОК 7

Узгодьте обов’язкові та додаткові умови праці.

КРОК 8

Роз’ясніть порядок дій щодо приведення документів у належний стан.

Якщо під час перевірки документів виявили недоліки в їх оформленні, керівник закладу має роз’яснити особі, яку приймають на роботу, її дії з приведення документів у належний стан.

КРОК 9

Роз’ясніть права на пільги, гарантії та компенсації.

Документи, що підтверджують право особи на пільги, не є обов’язковими для подання, тому керівник закладу не вправі вимагати їх. Одначе повинен роз’яснити особі, якими документами можна підтвердити право на пільги і запропонувати подати необхідні документи.

КРОК 10

Роз’ясніть підстави для оброблення персональних даних, повідомте про права у сфері захисту персональних даних, володільця та мету збору даних, третіх осіб, яким можуть передаватися персональні дані.

Дії виконують відповідно до норм Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI

КРОК 11

Ознайомте попередньо з графіком і режимом роботи, умовами праці

КРОК 12

Ознайомте з локальними документами дошкільного навчального закладу.

Передовсім це —

  • правила внутрішнього розпорядку
  • колективний договір
  • посадова (робоча) інструкція.

КРОК 13

Визначте строки та умови проходження попереднього профілактичного медичного огляду.

КРОК 14

Визначте, чи обов’язково укладати трудовий договір у письмовій формі.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді