Оплата за керівництво групами продовженого дня

Автор
начальник управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України
Наказом про розподіл обов’язків між адміністрацією школи відповідальність за роботу груп продовженого дня покладено на директора школи та одного з його заступників. Унаслідок перевірки територіальний орган Державної фінансової інспекції України визнав незаконною доплату директору школи та його заступникові за керівництво групами продовженого дня за три роки, мотивуючи тим, що відсутній наказ начальника відділу освіти про встановлення доплати. Чи правомірно це?

Пунктом 35 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102), передбачено, що керівникам шкіл та їх заступникам з навчальної роботи, в обов’язки яких входить керівництво групами продовженого дня (за наявності в закладі не менше двох таких груп), посадовий оклад підвищується на 5 відсотків. Якщо в штатах школи є два і більше заступники директора по навчальній роботі, то посадовий оклад підвищується лише одному, в обов’язки якого входить керівництво групами продовженого дня. Підвищення окладів в цих розмірах провадиться незалежно від того, отримують вони повний оклад чи ні.

Тобто Інструкцією № 102 передбачено встановлення керівнику навчального закладу та одному з його заступників підвищеного на 5 відсотків посадового окладу, а не здійснення доплати чи виплати.

Відповідна сума підвищення та розмір підвищеного посадового окладу цих працівників відображається в графах 7 та 8 Тарифікаційного списку вчителів та інших працівників школи (далі — Тарифікаційний список), форму якого наведено в додатку № 1 до Інструкції № 102. Тарифікаційний список затверджується як директором школи, так і керівником органу управління освітою. Тому затвердження Тарифікаційного списку керівником органу управління освітою і є підставою для встановлення підвищеного посадового окладу директору та його заступнику за керівництво групами продовженого дня.

Згідно з пунктом 34 Інструкції № 102 у випадках, коли працівникам освіти передбачено підвищення ставок і посадових окладів за двома чи більше підставами, ставки і посадові оклади спочатку збільшуються на розмір підвищень, передбачених у відсотках, а потім на розмір підвищень, передбачених у карбованцях. При цьому утворюються нові ставки (посадові оклади).

Від розміру цього нового посадового окладу, встановленого з урахуванням підвищення, мають визначатися розміри всіх інших видів оплати праці, зокрема й надбавки за вислугу років та «за престижність праці», винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання обов’язків, допомоги на оздоровлення, преміювання тощо.

Тож до неправильно сформульованого наказу мають бути внесені зміни, що необхідно також відобразити в Тарифікаційному списку, для того, щоб забезпечити дотримання прав працівників на оплату праці відповідно до вимог законодавства, а саме Інструкції № 102, з відповідним перерахунком заробітної плати працівникам за весь період

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді