Наявнiсть вогнегасникiв у навчальних кабiнетах

Чи потрiбен вогнегасник у навчальних кабiнетах, де є ноутбук i проектор?

Норми первинних засобiв пожежогасiння у навчальних кабiнетах встановленi у (далi — Правила пожежної безпеки).

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

У визначено, що у кабiнетах, класах, аудиторiях, адмiнiстративних примiщеннях тощо вогнегасники встановлюють по одному на 30-ти погонних метрах довжини коридору, не менше двох на поверх або його частину, видiлену глухими стiнами i перегородками. У не зазначено, що у навчальних кабiнетах, де є ноутбук та проектор, обов’язково мають бути вогнегасники.

Проте якщо у навчальних кабiнетах зберiгають багато пiдручникiв, посiбникiв та iнших матерiалiв на паперових носiях, то наявнiсть вогнегасника необхiдна, оскiльки педагогiчнi працiвники вiдповiдальнi за пожежну безпеку пiд час навчання та за збереження життя i здоров’я учнiв.

Сертифікація в системі базової освіти