Схема оплати працi фахiвцiв, залучених до органiзацiї та проведення зовнiшнього незалежного оцiнювання якостi освiти

Схема оплати працi педагогiчних, науково-педагогiчних працiвникiв, професiоналiв, фахiвцiв, залучених до органiзацiї та проведення зовнiшнього незалежного оцiнювання якостi освiти

Посада

Ставка погодинної оплати працi у вiдсотках до окладу (ставки) працiвника I тарифного розряду

Особа, уповноважена Українським та регiональними центрами оцiнювання якостi освiти в пунктах тестування

4,3

Вiдповiдальний за пункт тестування

3,8

Помiчник вiдповiдального за пункт тестування

3,7

Старший iнструктор

3,4

Інструктор

2,6

Черговий пункту тестування

2,5

Вiдповiдальний за пункт перевiрки вiдкритої частини тестових завдань

3,8

Старший екзаменатор

6,9

Екзаменатор

5,3*

Вiдповiдальний за пункт реєстрацiї учасникiв зовнiшнього оцiнювання

1,3**

Спецiалiст з обробки тестових матерiалiв

2,4

* Норми перевiрки вiдкритої частини тестових завдань з розгорнутою вiдповiддю з предметiв:

суспiльно-гуманiтарного та фiлологiчного профiлiв — 3 роботи за годину;

природничо-математичного профiлю — 4 роботи за годину.

** За 3-х зареєстрованих учасникiв тестування за годину.

Увага!

Кiлькiсть годин залежить вiд предмета тестування та фактично вiдпрацьованого часу.

Наведено вiдповiдно дозміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді